מנרב פרויקטים מנהלת מו”מ למכירת מניותיה לפי שווי שוק של 550 מיליון ₪

רווח ההון לפני מס שייווצר למנרב אחזקות כשתושלם העסקה נאמד בכ-50 מיליון שקל; מנרב אחזקות מחזיקה בכ-72.8% ממניות חברת הבת

חדשות ספונסר 17/12/2019 14:41

א+א-

חברת מנרב אחזקות מעדכנת היום כי היא מנהלת מו"מ מתקדם למכירת מלוא מניותיה בחברה הבת, מנרב פרויקטים, לחברה בבעלות משותפת של א.ר.ראם פרויקטים וישראל קנדה לפי שווי חברה של 550 מיליון שקל, ובתוספת התמורה שתיווצר למנרב פרויקטים מהמרה של אופציות 2 שבמחזור למניות החברה.

 

המו"מ המתקיים הינו להתקשרות בהסכם מיזוג משולש הופכי, שבמסגרתו ירכשו הרוכשים גם את אחזקות הציבור בחברה, כך שעם השלמתו ימחקו מניותיה של מנרב פרויקטים מהמסחר בבורסה בתל אביב והחברה תהפוך לחברה פרטית, וזאת בהתאם לדין החל על מיזוג משולש הופכי. מנרב אחזקות מחזיקה כיום בכ-72.8% ממניות מנרב פרויקטים, שיתרת מניותיה בידי הציבור.

 

בהתאם להסכמות המתגבשות, החל ממועד השלמת המיזוג, הרוכשים לא יהיו רשאים לעשות שימוש בשם "מנרב", למעט לצרכי המשך שיווק פרויקטים מסוימים לפרק זמן מוגבל, ולא יהיה בביצוע המיזוג כדי להגביל את חברת האם, מנרב אחזקות, מלבצע פעילות זהה או מתחרה לזו של החברה הנמכרת.

 

במקביל, מעדכנת החברה על תכנית לשינוי ארגוני, במסגרתה, בין היתר, תמוזג מנרב הנדסה, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה, עם חברת האם מנרב אחזקות, כך שבנוסף להמשך ביצוע פעילות יזום פרויקטים לבניה בחברה עצמה כאמור ולא באמצעות חברת הבת מנרב פרויקטים, גם פעילות עבודות הקבלנות תבוצע בחברה עצמה. 

 

בנוסף, תכלול התוכנית פישוט של מבנה החזקות הקבוצה, כאשר כחלק מכך תפעל החברה לפירוק חברות ריקות מפעילות או חברות שאין טעם כלכלי בהחזקתן.

 

מטרת התוכנית, בין היתר, היא להביא לניהול ותפעול מאוחד של החברות המתמזגות, שיוביל לחיסכון בהוצאות ובעלויות תפעוליות, חיסכון בזמן ניהולי, העמקה ושיפור של יכולות הפיקוח והבקרה על הפעילות העסקית של החברות המתמזגות, ייעול העבודה מול ספקים ולקוחות וריכוז ידע לצרכי ייעול המערך הארגוני של החברה, תוך יצירת מבנה עסקי ומשפטי אופטימלי.

 

אברהם קוזניצקי, יו"ר מנרב אחזקות, ופיני דקל, מנכ"ל החברה, מסרו: "אנו מעדכנים היום על מו"מ מתקדם להתקשרות בעסקת מיזוג למכירת מלוא מניותיה של חברת הבת מנרב פרויקטים, וזאת בשווי הגבוה משמעותית מההון העצמי ובמחיר מניה הגבוה משמעותית ממחיר המניה בהנפקת החברה ב-2017.

 

עסקה זו תניב לנו רווח הון ותזרים מזומנים משמעותי, ולאחריה נמשיך לפעול במסגרת מנרב אחזקות לפיתוח תחומי פעילות הליבה של הקבוצה, ובכלל זה המשך פעילות הייזום למגורים וכן תחום הנכסים המניבים וליהנות מהמותג החזק של "מנרב" בשווקים אלה.

 

במקביל לכך, אנו מקדמים מהלך אסטרטגי לשינוי המבנה הארגוני של הקבוצה, במסגרתו, בין היתר, תמוזג מנרב הנדסה (הזרוע הקבלנית של הקבוצה) עם חברת האם, מנרב אחזקות. השינויים הארגוניים צפויים להביא לשיפור וייעול התהליכים הארגוניים בקבוצת מנרב, לשפר את חוסנה הפיננסי, ולהביא אותה לנקודת זינוק חזקה יותר להמשך הדרך".

 

מניית מנרב אחזקות נסחרת כיום במחיר המשקף שווי שוק של כ-510 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון ליום 30.9.2019, טרום העסקה האמורה, עומד על 709 מיליון שקל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה