חילן רוכשת 70% בחברה מתחום השכר בארה”ב

חילן תשלם 20 מיליון דולר תמורת הרכישה וסכום נוסף של עד כ-6.4 מיליון דולר בכפוף לעמידת החברה ביעדים פיננסים

חדשות ספונסר 17/12/2019 13:01

א+א-

חברת חילן מדווחת היום כי התקשרה עם חברת Payday, חברה פרטית הרשומה בארה"ב, ועם בעלי זכיויות וצדדים נוספים בחברה, לפיו תרכוש חילן 70% מהון המניות של Payday.

 

פיידיי, חברת המטרה, תמזג לתוכה פעילות של שתי חברות – Payday Payrollו- Adminasource, הפועלות בארה"ב בתחומי שירותי השכר, ניהול משאבי האנוש ופתרונות למעסיקים במתן הטבות ביטוח לעובדים. בהתאם לתנאי ההסכם, כאשר תושלם העסקה תמוזג לתוך חברת המטרה מלוא הפעילות של שתי החברות הממוזגות.

 

לאחר מכן תפעל החברה להקמת חברה בת בדלוור, ארה"ב, בבעלותה המלאה, אשר באמצעותה תחזיק החברה ב-70% מחברת המטרה והיתרה תוחזק על ידי החברות הממוזגות.

 

החברה החדשה תפעל במתכונת עצמאית על בסיס הנהלה שתורכב ממנהלי החברות הממוזגות, בהתאם למתווה סמכויות ניהול ותהליכי קבלת החלטות שהוסכמו בין הצדדים. כל המעורבים התחייבו לפעול לקבלת כל האישורים הדרושים להשלמת העסקה עד סוף ינואר 2020.

 

תמורת 70% מהמניות שרוכשת חילן, תשלם החברה לבעלי הזכויות סך של 20 מיליון דולר, וסכום נוסף של עד כ-6.4 מיליון דולר ישולם במספר פעימות תוך 4 שנים מהשלמת העסקה בכפוף לעמידת החברה ביעדים פיננסים שהוגדרו בהסכם.

 

בנוסף לתשלום התמורה, החברה התחייבה להעמיד לחברת המטרה הלוואת בעלים בסכום של עד 10 מיליוני דולר ארה"ב לטובת רכישות בתחום הפעילות של חברת המטרה, ככל שיהיה בכך צורך.

 

כמו כן, במסגרת ההסכם, הוקנתה לחילן ולשותפי המיעוט אופציית רכש/מכר (לפי העניין) ביחס לחלק המיעוט, לתקופה שתתחיל 5 שנים ממועד השלמת העסקה ותהיה בתוקף למשך 10 שנים, כאשר מחיר ותנאי מימוש האופציה יקבעו לפי מנגנון המפורט בהסכם.

 

במסגרת ההסכם, ארבעת בעלי המניות העיקריים של החברות הממוזגות התחייבו שלא להתחרות וכן לגרום למקורביהם ולגורמים הקשורים להם לא להתחרות בתחומי פעילות חברת המטרה, תקופות אי-תחרות שעליהן הוסכם.

 

החברה בוחנת אפשרויות שונות למימון העסקה, לרבות, מימון מגוף בנקאי או גיוס הון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה