בזן ושותפות לוויתן חתמו הסכם להזרמת קונדנסנט במתקני החברה

תוצר הלוואי של הליך הפקת גז טבעי יוזרם לצנרת של קצא"א ויימהל בנפט הגולמי המובל בצינור זה; החברה מעריכה שהחיסכון הצפוי לה נאמד בעד כ-3 מיליון דולר לכל חודש בו יוזרם הקונדנסנט

חדשות ספונסר 15/12/2019 09:29

א+א- 1

חברת בזן מדווחת הבוקר על חתימת הסכם עם השותפת המחזיקות במאגר "לויתן". על פי ההסכם, קונדנסנט שהוא תוצר לוואי של הליך הפקת גז טבעי, יוזרם לצנרת של חברת קו צינור אירופה אסיה (קצא"א), ויימהל בנפט הגולמי המובל בצינור זה למכלי חברת תשתיות נפט ואנרגיה מהם מוזרם הנפט הגולמי למתקני החברה.

 

על פי הערכות שותפות לוויתן לגבי היקף הקונדנסנט שיוזרם מהאסדה, הוא צפוי להוות כ-1% מכלל תמהיל חומרי הגלם המוזרם למתקני החברה. על פי ההסכם השותפות התחייבו כי כמות הקונדנסנט שתימהל בנפט הגולמי המזוקק על ידי בזן, לא תעלה על 3% מכמות הנפט הגולמי של החברה המאוחסנת בכל זמן נתון במיכלי חברת תשתיות נפט ואנרגיה.

 

בבזן מציינים כי הסכמת החברה להסכם ניתנה על רקע פניות גורמי ממשלה שונים, כולל משרד האנרגיה, בדבר חיוניות פינוי הקונדנסנט להפקת גז טבעי מהמאגר ולהזרמתו לצרכני אנרגיה בישראל, עניין המוגדר כבעל חשיבות לאומית. החברה מדגישה כי ההסכם נחתם רק לאחר שסוכמו תנאים המבטיחים את האינטרסים שלה. ההסכמה ניתנה רק לאחר שנמסר לבזן כי עמדתו העקרונית של המשרד להגנת הסביבה היא כי אין מניעה לביצוע ההסכם.

 

ההסכם הוא לתקופה של 15 שנה ממועד כניסתו לתוקף, כאשר לכל אחד מהצדדים זכות לבטל אותו בהודעה מראש לצד השני של 360 יום. בנוסף לחברה זכות לביטול של ההסכם במקרים של הפרות על ידי שותפות לוויתן או במקרה של שינויים רגולטוריים שלא יאפשרו את המשך הזרמת הקונדנסנט.

 

בהתאם לתחזית שמסרו שותפות לוויתן לבזן, לגבי היקף ומאפייני הקונדנסנט שיוזרם מהמאגר, ועל פי מחיר נפט גולמי מסוג ברנט נכון למועד זה, החברה מעריכה שהחיסכון הצפוי לה נאמד בעד כ-3 מיליון דולר לכל חודש בו יוזרם הקונדנסנט.

 

בשלב זה אין וודאות לגבי כניסתו של ההסכם לתוקף, והוא כפוף למספר תנאים מתלים לרבות עמדות הגורמים הרגולטוריים המאשרות כי ביצוע ההסכם לא סותר את מגבלות הרגולציה החלות על החברה.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    לכן הן ממשיכות לרדת

    אין הודעה שלא גוררת ירידה וכל עליה לצורך ירידה!
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Abgivi 15/12/2019 19:53