נוהל חדש של משרד המשפטים לטיפול בהטרדות שופטים ברשת

מנהל בתי המשפט ימנה גורם שירכז את הטיפול המערכתי בפרסומים פוגעניים; במידת הצורך יתבצעו פעולות להסרת הפרסום ותיבחן הגשת תלונה במשטרה

חדשות ספונסר 11/12/2019 13:49

א+א-

היום נכנס לתוקפו נוהל עבודה ובקרה של מנהל בתי המשפט לטיפול בפרסומים פוגעניים ברשת. מדובר בנוהל ייחודי למערכת בתי המשפט המעניק כלים להתמודדות עם תופעת הטרדת השופטים באינטרנט.

 

הרשות השופטת מתמודדת עם תופעה הולכת וגוברת של ניסיונות לפגיעה בשופטים, רשמים ועובדי מערכת בתי המשפט, בין היתר, באמצעות הפצת מסרים שליליים בפלטפורמות המאפשרות לציבור לפרסם תכנים באינטרנט וברשתות חברתיות. מסרים אלה כוללים ביטויים שיש בהם השפלה, ביזוי ופגיעה בכבודם של נושאי משרה אלה בקשר למילוי תפקידם. בחלק מהמקרים, מדובר בפרסומים אשר עלולים לפגוע באמון הציבור במערכת בתי המשפט וכתוצאה מכך בתפקוד הרשות השופטת, ואשר עולים לכאורה כדי עבירה פלילית, באופן אשר מצדיק בחינת פעילות לשם הסרתם.

 

ההתמודדות עם תופעה זו על דרך של קידום הסרת תכנים באמצעות פניה מטעם רשויות המדינה היא פעולה אשר יש לנקוט בה במשורה, בשים לב להשלכות על חופש הביטוי של המפרסם וכן של הציבור המעוניין להיות חשוף למסרים אלו. הדבר נכון במיוחד בכל הקשור לביטויים הכוללים ביקורת על רשויות השלטון ובכלל זה על בתי המשפט. נקיטת פעולה כאמור מחייבת איזון בין זכותו של הציבור להעברת ביקורת פומבית לגיטימית על הרשות השופטת לבין הביזוי והפגיעה בשופטים, שעולה כדי פגיעה ברשות השופטת ובתפקוד בתי המשפט.

 

נקודת האיזון עשויה להשתנות ממקרה למקרה ולהביא בחשבון, בין היתר, את מאפייניו הייחודיים של הביטוי וכן את מידת בכירותו של נושא המשרה מושא הפרסום - ככל שמדובר בגורם בכיר יותר, מצופה סיבולת גבוהה יותר ביחס לביטויים עולבים.

 

בנוהל החדש, מנהל בתי המשפט ימנה גורם אשר ירכז את הטיפול המערכתי בפרסומים. הגורם הממונה יהיה אחראי על ריכוז הטיפול בפרסומים, ויתאם בין גורמים מוסמכים אחרים במערכת ומחוצה לה ובכלל זאת על קבלת פניות בנוגע לפרסומים פוגעניים על אודות שופטים ובני משפחותיהם בשל מילוי תפקידם של השופטים, ליווי, מתן מענה ותמיכה בשופטים ובעובדי מערכת מושאי הפרסום ועדכונם בדבר הפעולות המבוצעות בהתאם להוראות הנוהל, בקרה על סטטוס הטיפול בפרסומים והסברה פנימית והפצת חוזרים או עדכונים בדבר הפעילות להתמודדות עם פרסומים בקרב גורמי מערכת בתי המשפט.

 

עם היוודע על אודות פרסום פוגעני כלפי שופט או בן משפחתו, אשר קשור להיותו שופט, ואשר לדעת הממונה, יש בו לכאורה כדי לפגוע ביכולתו של השופט למלא את תפקידו כראוי או לפגוע בכך בתפקודה של הרשות השופטת, ינקוט הגורם הממונה את הפעולות הבאות - ימסור הודעה על כך, בצירוף העתק הפרסום, למנהל בתי המשפט, ליועץ המשפטי למערכת בתי המשפט, לשופט מושא הפרסום והנשיא בבית המשפט בו הוא מכהן ולדוברות מערכת בתי המשפט.

 

לצורך קבלת החלטה על פעולה להסרת פרסום היועץ המשפטי יבחן אם מדובר בפרסום אשר בחלקו הדומיננטי כולל השמצה, ביזוי, גידוף או העלבה של השופט או של בני משפחתו ועל פי תוכנו יש בו כדי לפגוע, קרוב לוודאי, באופן ממשי במעמדו של השופט בעיני הציבור ובאופן שיש בו להביא לפגיעה משמעותית במערכת בתי המשפט. היועץ המשפטי יבחן אם הפרסום כולל קריאה לעשיית מעשה אלימות, איום על השופט או בני משפחתו. עוד יבדוק היועמ"ש אם הפרסום עלול להשפיל או לבזות את השופט ופוגע בצנעת חייו הפרטיים.

 

הנוהל הוא פרי עבודתו של צוות עבודה משותף למשרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, בהובלת ראש תחום משפט ציבורי בייעוץ וחקיקה והיועץ המשפטי להנהלת בתי המשפט, ובהשתתפות גורמים נוספים במשרד המשפטים ובהנהלת בתי המשפט.

 

במידה והוחלט לנקוט צעדים, הגרום הממונה יוכל לפנות למנהל האתר או לספק שירותי חיפוש בבקשה להסרת האזכור לפרסום. היועץ המשפטי יבחן אם יש לפעול גם באפיקים אחרים כמו הגשת תלונה למשטרה.

 

במערכת בתי המשפט מקווים שיהיה ביישומו של הנוהל כדי להביא לצמצום תופעת הטרדת השופטים במרשתת, זאת תוך שמירה על האיזונים המתחייבים בדין. היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט ומנהל בתי המשפט השופט ד"ר יגאל מרזל בירכו על פרסום הנוהל והודו לכל העוסקים במלאכה.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה