ביקושי יתר בשלב המוסדי של הנפקת אג”ח בזק

החברה בחרה לגייס 340 מיליון ₪; יחס ההחלפה משקף תשואה אפקטיבית של כ-2% לאגרות החוב מסדרה 12

חדשות ספונסר 02/12/2019 10:27

א+א-

חברת בזק השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח (סדרה 12). החברה בצעה החלפה פרטית של אגרות החוב מסדרה 6 במח"מ של שנתיים, בתמורה להקצאה של אגרות החוב מסדרה 12 בדרך של הרחבת האג"ח, במח"מ של שמונה שנים.

 

כפי שציינה החברה בדוחות הרבעוניים, בזק ממשיכה לפעול להתאמת מבנה החוב שלה לצרכיה ומקורותיה, בין השאר, באמצעות הארכת מח"מ באמצעות גיוס חוב ארוך ופירעון חוב קצר תוך הקטנת החוב. על פי העסקה, בזק רכשה מהניצעים 300 מיליון אג"ח מסדרה 6 המוחזקות אצלם, בתמורה להקצאת 337.5 מיליון אגרות חוב מסדרה 12, המשקף יחס החלפה של 1.125 ע.נ. אגרות חוב, הנסחרות במערכת "רצף מוסדיים של הבורסה".

 

במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושי יתר בסך של 515 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה לגייס כ-340 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר שנרשמו בהנפקה, יחס ההחלפה הנקבע בשלב המוסדי משקף מרווח של 263 נקודות בסיס ותשואה אפקטיבית של כ-2% (צמוד מדד) לאגרות חוב סדרה 12 במח"מ של כ-8 שנים, כאשר מועד פירעון הקרן השנתי בשיעור של 20%, מתחיל מיוני 2026 ומסתיים ביוני 2030.

 

ההחלפה הפרטית מותנית בין היתר באישור הבורסה לניירות ערך לרישום אג"ח סדרה 12 שיוקצו בהנפקה הפרטית למסחר ברצף מוסדיים, אישור החברות המדרגות בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והתקיימות יתר תנאי שטר הנאמנות לעניין הרחבת הסדרה.

 

בבזק מציינים כי החברה קיבלה את אישורי החברות המדרגות. מידרוג נתנה דירוג Aa2 שלילי ומעלות נתנה דירוג AA שלילי להנפקת האג"ח של החברה. 

 

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וסייבל שוקי הון.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה