חדשות שוק ההון

ה- FFO של רבוע כחול נדל”ן צמח ברבעון השלישי בכ-32.8%

החברה עדכנה את תחזית ה-FFO השנתי שלה לשנת 2019 מטווח של 124-129 לטווח של 130-135; ההכנסות מדמי שכירות מתחילת השנה עלו בכ- 3.3% לסך של כ- 219.5 מיליון ₪

חדשות ספונסר 01/12/2019 10:42

א+א-

רבוע כחול נדל"ן פרסמה בסוף השבוע דוחות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי לשנת 2019. הכנסות מדמי שכירות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 לסך של כ- 219.5 מיליון ש"ח, גידול של כ- 3.3% לעומת כ-212.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הגידול נובע מכך שביולי 2018 הסתיימה ההנחה שניתנה למגה בסך של כ- 9% מדמי השכירות, השפעה של כ- 3.2 מיליון ש"ח בתקופה, ומאכלוס והשכרת שטחים פנויים הכוללים את מבנה משרדים בראש העין, שעיקרו אוכלס בסוף שנת 2018.

 

ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו הכנסות החברה מדמי שכירות לסך של כ- 74.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1% לעומת כ- 73.7 מיליון ש"ח.

 

עלייה בשווי נדל"ן להשקעה, נטו ע"פ איחוד יחסי הסתכם לסך של כ- 93.3 מיליון ש"ח בתקופה ונובע בעיקר מהפחתת שיעור היוון בכ- 0.25% במרבית הנכסים. למועד הדוח שווי הנדל"ן המניב מסתכם בכ- 4,412 מיליון ש"ח.

 

ה- NOI בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 201.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 184 מיליון ש"ח, גידול של כ- 9.3% הנובע בעיקר מעלייה בהכנסות מדמי שכירות בתקופת הדוח אל מול התקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, בתקופת הדוח תוספת בגין חלק החברה ב- NOI של קניון TLV בסך של כ- 25.3 מיליון ש"ח, גידול של 10.6% לעומת תוספת של כ- 22.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה- NOI לרבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 68 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.5% בהשוואה לסך של כ- 63.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן בגין חלק החברה ב- NOI של הקניון בסך של כ- 8.9 מיליון ש"ח, לעומת תוספת של 7.6 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה- FFO בתקופת הדוח צמח בכ- 28% לסך של כ- 97.5 מיליון ש"ח וכולל רווח בסך של כ- 7.6 מיליון ש"ח בגין נתון ה- FFO של חברת קניון TLV והפחתה של כ- 4.1 מיליון ש"ח בגין חברת המגורים. בתקופה המקבילה נכללו רווחי חברת המגורים בסך של כ- 5 מיליון ש"ח שהוכרו בתקופת מסירת הדירות וכן רווח בסך של כ- 2.6 מיליון ש"ח בגין נתון ה- FFO של חברת קניון TLV.

 

ברבעון השלישי של השנה, הסתכם ה- FFO לסך של כ- 34.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 32.8%, לעומת סך של כ- 25.8 מיליון ש"ח.

 

הרווח הנקי בתקופה הסתכם לסך של כ- 153.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 68.2%, לעומת רווח נקי של כ- 91 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי לרבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 74.7 מיליון ש"ח.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה ליום 30 לספטמבר 2019 הסתכם לסך של כ- 1,955.3 מיליון ש"ח ומהווה 38.8% מסך המאזן, לעומת 1,846.3 מ’ ש"ח בסוף 2018, זאת אחרי שהחברה חילקה מתחילת 2019 דיבידנדים לבעלי מניותיה בהיקף של 93 מ’ ש"ח. החברה פועלת בשיעור מינוף נמוך של 51% וה- EPRA NAV הסתכם למועד הדוח בכ- 2,455 מיליון ש"ח.

 

לחברה יתרות נזילות בהיקף משמעותי של 509 מיליון ש"ח ונכסי נדל"ן לא משועבדים בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח המשקפים לחברה רמת גמישות פיננסית גבוהה.

 

מוטי בן משה, בעל השליטה בקבוצת אלון רבוע כחול ויו"ר רבוע כחול נדל"ן ציין עם פרסום הדוחות כי "לרבוע כחול נדל"ן תיק נכסים מניב איכותי, מגוון ומפוזר, במיקומים מרכזיים ובשיעורי תפוסה גבוהים, כפי שבא לידי ביטוי בשיפור העקבי במדדי ה-NOI וה-FFO. בנכסי החברה קיים פוטנציאל השבחה משמעותי.

 

קניון TLV, מראה שיפור עקבי בכל הפרמטרים התפעוליים הן בהיקף המבקרים והן בעליה מתמדת ודו ספרתית (כ-11% ) בפדיון של הקניון, כמו כן, החברה פועלת בפעולות השבחה בקניון TLV ואנו סבורים ששינוי תמהיל השוכרים, הרוח הגבית מעיריית ת"א וסיום עבודות הייזום והבניה ברחובות שמסביב לקניון ימשיכו לתרום לשיפור בפדיון וה- NOI של הקניון. לרבוע נדל"ן פרויקטים בתכנון ובפיתוח בהיקף של 110 אלף מ"ר מניב ולמעלה מ-2,800 יח"ד".

 

מיכאל (מיקי) זיסמן, מנכ"ל רבוע כחול נדל"ן, ציין: "אני שמח לחתום על הדוח הרבעוני הראשון שלי בחברה, במסגרתו רבוע נדל"ן מציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעולים . עם כניסתי לתפקיד התחלתי ללמוד את מצבת הנכסים האיכותיים של החברה והצבתי כמטרה את האצת תהליכי ההשבחה והפיתוח לנכסים הפרוסים באזורי ביקוש בעיקר במרכז הארץ. להערכתי, לנכסים אלו - אשר חלק ניכר מהם נמצא בתל אביב ובגוש דן, קיים פוטנציאל עצום".

 

לחברת רבוע כחול נדל"ן נכסים מניבים מסחריים המושכרים לרשתות מזון אשר חלקם הגדול נמצא במרכזי ערים בגוש דן. כמו כן, החברה מחזיקה ומנהלת מספר מרכזים מסחריים, כדוגמת קניון TLV, קניון הדר בירושלים ומרכז מסחרי בקריית השרון. בתחום המשרדים בבעלות החברה משרדים בקמפוס רעננה, בפארק ראש העין וברמת סיב בפתח תקווה. 

 

סך הכל, בבעלות החברה 113 נכסים מניבים וקרקעות הכוללים כ- 362,221 מ"ר להשכרה, שווי נכסיה מסתכם לכ 5.6 -מיליארד ש"ח. נכסי הנדל"ן המניב מושכרים בשיעור תפוסה גבוה של כ- 98%. 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה