חדשות שוק ההון

מבני תעשיה מוכרת נכסים בצרפת בכ-53 מיליון אירו

שתי חברות בנות של החברה התקשרו בהסכמים למכירת ארבעה נכסים תעשייתיים; תמורת העסקה תשמש לפירעון יתרות ההלוואה של החברה

חדשות ספונסר 01/12/2019 09:53

א+א- 1

חברת מבני תעשיה מדווחת היום כי חברת בת בבעלותה המלאה של החברה, התקשרה בהסכם למכירת שלושה נכסים תעשייתיים בצרפת, בתמורה ל-42.5 מיליון אירו (כ-162.3 מיליון ₪). ערך הנכסים בספרי החברה בסוף הרבעון השלישי עמד על 31.9 מיליון אירו.

 

מתוך הסכום האמור, הופקד על ידי הרוכש סך של 4.25 מיליון ₪ באופן בלתי חוזר בידי בא כח החברה המוכרת. השלמת העסקה צפויה במהלך חודש מרץ 2020 וכפופה לתנאי מתלה אחד – זכות סירוב ראשונה העומדת לעירייה.

 

בנוסף, חברת בת אחרת של מבני תעשיה, בבעלותה המלאה, המחזיקה בזכויות בנכס תעשייתי נוסף בצרפת, התקשרה בהסכם מכירה בתמורה לסך של 10.6 מיליון אירו. מתוך הסכום האמור, סך של 1.06 מיליון אירו הופקד על ידי הרוכש. השלמת העסקה צפויה בינואר 2020, גם במקרה הזה בכפוף לויתור של העיריה, לה עומדת זכות סירוב ראשונה.

 

בדיווח, מציינת החברה כי הנכסים נוהלו תחת צו Safeguard שהוציא בית המשפט בצרפת ביולי 2014, המאפשר לחברות בנות של החברה אשר החזיקו בנכסי מקרקעין בצרפת להקפיא את התשלומים על פי הסכם הלוואה, מסוג Recourse Non, מבלי שיידרש פרעון ההלוואה במועדה הסופי.

 

לפיכך, כאשר תושלמנה שתי העסקאות, תשמש תמורת המכירות נטו, לאחר מס והוצאות עסקה, לפירעון מלוא יתרת ההלוואה. עם פירעון יתרת ההלוואה, תבוטלנה המגבלות ביחס ליתרת הנכסים שחסו תחת צו ה-Safeguard והחברה תיוותר עם שלושה נכסים בצרפת בשווי המוערך בכ-14.4 מיליון אירו, אשר לא ניטלה כנגדם הלוואה.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כמו שרשם trader44 כלכלית ומבנה

    בעלת הנכסים עם האפסייד הגדול להשבחות
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    limor74 01/12/2019 09:59