הרווח הנקי של יוניטרוניקס גדל מתחילת השנה ב-50%

הפעילות בארה"ב צמחה ב-19% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והיוותה כ-45% מסך ההכנסות

חדשות ספונסר 28/11/2019 17:19

א+א-

 חברת יוניטרוניקס, הנמצאת בשליטת קרן פימי ופועלת בשוק הבקרים המתוכנתים ותוכנות לניהול מערכות אוטומטיות, לרבות אוטומציה תעשייתית ומערכות ניהול רצפות ייצור, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019. התוצאות משקפות המשך צמיחה וגידול במכירות, ברווח התפעולי וברווח הנקי.

 

דוחות החברה לרבעון השלישי של 2019 מציגים את תוצאות החברה בתחום מוצרי האוטומציה (הפעילות הנמשכת), בעוד הפעילות בתחום הפתרונות האוטומטיים, אשר הועברה לחברת יוטרון, מוצגת כפעילות מופסקת.

 

ההכנסות של יוניטרוניקס ברבעון השלישי של 2019 גדלו בכ-4.8% לכ-33.7 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות בסך של כ-32.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 צמחו הכנסות החברה ב-6.6% והסתכמו בכ-103.3 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות של כ-96.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות החברה נובע בעיקר מגידול של כ-19% בפעילות העסקית בארה"ב והשקת מוצרים חדשים, והושג חרף השפעת הירידה בשערי החליפין של האירו והדולר.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-3.5 מיליון ש"ח, כ-10.3% מסך ההכנסות, גידול של כ-10% לעומת רווח תפעולי של כ-3.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הרווח התפעולי הסתכם בכ-11.6 מיליון ש"ח, גידול של כ- 21% בהשוואה לכ-9.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נובע בעיקר מהצמיחה בהכנסות ומשמירה על שיעור רווח גולמי יציב על אף השפעת הירידה בשער החליפין, והושג חרף הרחבת מערך המכירות בחו"ל. 

 

 

הרווח הנקי מפעילות נמשכת בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-7.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-50% בהשוואה לכ-5.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2019 הסתכם הרווח הנקי מפעילות נמשכת בכ-0.7 מיליון ש"ח לעומת כ-2.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, בעיקר עקב השפעת עלייה בהוצאות המימון משערוך התחייבות בגין כתבי אופציה.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-6.9 מיליון ש"ח ובכ-15.7 מיליון ש"ח לתשעת החודשים הראשונים של 2019.

 

עמית הררי, מנכ"ל יוניטרוניקס: "הצמיחה של יוניטרוניקס נשענת על הרחבת היצע הבקרים, המשך השקעה בחדשנות ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות והגדלת הפעילות העסקית. אנו מזהים ביקוש גובר לסדרת המוצרים המובילה שלנו (UniStream) לניהול מערכות אוטומטיות, כפי שבא לידי ביטוי בצמיחה בכל השווקים המרכזיים בהם פועלת החברה.

 

נפח הפעילות בשוק האמריקאי גדל בכ-19% בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ואנו מחזקים את מעמדנו בשוק האוטומציה התעשייתית האמריקאי, הנחשב לגדול בעולם. במקביל, שוק האוטומציה התעשייתית והמערכות הלוגיסטיות צפוי אף הוא לצמוח בשנים הקרובות, והחברה ערוכה לכך עם היצע פתרונות ייעודיים".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה