חדשות שוק ההון

סביבת הריבית היורדת הביאה את מגדל להפסד של 222 מיליון ₪

בתשעת החודשים הראשונים של השנה חל גידול של 5% בהיקף הפרמיות ושל 8% בנכסים המנוהלים; רווחי החברה מתחילת השנה מסתכמים ב-131 מיליון ₪

חדשות ספונסר 28/11/2019 15:30

א+א- 1

מגדל אחזקות, קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, מדווחת היום (ה’) על תוצאותיה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

 

הרווח הכולל (לאחר מס) בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בסך של 131 מיליון ש"ח. הרווח הושפע בעיקרו מעלייה ניכרת ברווחים מהשקעות, על רקע עליות באפיקי המניות ואגרות החוב.

 

כמו כן הרווח הושפע מאימוץ מודל הערכה מחדש של שווי קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה, אשר השפעתו על הרווח הכולל הסתכמה בכ-270 מיליון ש"ח (לאחר מס), וכן מעדכון שבוצע ברבעון השני באומדני החברה בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, לפיה שיעור ריבית ההיוון של הפיצויים בשל נזק גוף יוותר על 3%, ובהתאם לכך קטנו ההפרשות בענפים אלו וגדל הרווח בסך כ-92 מיליון ש"ח (לאחר מס).

 

מנגד, ירידה ניכרת של עקום הריבית גרמה להגדלת ההפרשות בביטוח חיים ולקיטון ברווח בסך של כ-1,125 מיליון ש"ח לאחר מס ובביטוח סיעודי בסך של כ-228 מיליון ש"ח לאחר מס. בנוסף, ברבעון השני חל גידול בעתודות ביטוח חיים בסך של כ-82 מיליון ש"ח לאחר מס בשל השפעת השינויים שבחוזר הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושא עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה.

 

ברבעון השלישי של 2019 רשמה החברה הפסד לאחר מס של 222 מיליון ש"ח אשר הושפע בעיקרו מירידה ניכרת של עקום הריבית אשר הביאה לגידול בהפרשות בתחום ביטוח החיים ולקיטון ברווח בסך של כ-632 מיליון ש"ח (לאחר מס) ובתחום הביטוח הסיעודי בסך של כ-228 מיליון ש"ח (לאחר מס).

 

ההפסד האמור, קוזז בחלקו כתוצאה מעלייה ברווחים מהשקעות שהושגו על ידי הקבוצה בשווקי ההון, בעיקר על רקע עלייה בשערי אגרות החוב, וכן מאימוץ מודל הערכה מחדש של שווי קרקעות ובנייני משרדים בבעלות החברה אשר השפעתו על הרווח הכולל הסתכמה בכ-270 מיליון ש"ח (לאחר מס).

 

רן עוז, מנכ"ל חברת מגדל ביטוח ופיננסים, מסר: "קיבלתי לידי חברה חזקה ומובילה אשר מתמודדת עם תקופה מאתגרת שמשלבת סביבת ריבית נמוכה, הידוק הרגולציה בשנים האחרונות והתגברות התחרות.

 

אני משוכנע בחוזקת החברה ויכולתה להמשיך להוביל את הענף, אנו שוקדים בימים אלה על בניית תשתיות ויכולות מתקדמות על מנת להמשיך את מגמת הצמיחה, ושיפור הרווחיות וההתיעלות. בשנים הקרובות מגדל תמשיך להציע מוצרים חדשניים מותאמים ללקוח באמצעים מתקדמים ולשמר את מקומה כקבוצת הביטוח המובילה בישראל".

 

בחלוקה לפי מגזרי פעילות מדווחת החברה על גידול של 6% בפרמיות ביטוח חיים, פנסיה וחיסכון ארוך טווח. סכום הפרמיות שהורווחו ברוטו (לרבות חוזי השקעה) ודמי הגמולים הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 בכ-14.8 מיליארד ש"ח, לעומת כ-14.0 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 נרשם הפסד כולל לפני מס בסך של כ-785 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס בסך של כ-650 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בתחום ביטוח הבריאות חל גידול של 9% בפרמיות שהורווחו ברוטו והסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 בכ-1,197 מיליון ש"ח, לעומת כ- 1,103 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-9%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשם הפסד כולל לפני מס בסך כ-165 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל לפני מס בסך כ-75 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הפרמיות ברוטו בביטוח כללי נותרו כמעט ללא שינוי והסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 בכ-1,895 מיליון ש"ח לעומת כ-1,921 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בפרמיות מביטוחי הרכב קוזזה ברובה בעליה בפרמיות מביטוחי עסקים גדולים.

 

בתאריך 30.6.2019 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי של החברה ליום 31.12.2018. בתאריך זה אישר הדירקטוריון חלוקת דיבידנד בסך של כ-350 מיליוני ש"ח.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מגדל אז הערכה לאן הולך הניר |50||55|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    רוני.1 28/11/2019 16:31