חדשות שוק ההון

הפסד של כ-62 מיליון שקל לשיכון ובינוי ברבעון השלישי

הכנסות החברה הגיעו לכ-1.62 מיליארד שקל לעומת כ-1.46 מיליארד שקל ברבעון המקביל; בין הגורמים להפסד- עיכוב צפוי בפרויקטים בארה"ב ותקלות בפרויקט הסולארי בישראל

חדשות ספונסר 28/11/2019 11:30

א+א-

חברת שיכון ובינוי מסכמת את הרבעון השלישי של 2019 עם הפסד של 62 מיליון ₪, לעומת הפסד של 2 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה עלו בשיעור קל והסתכמו בכ-1.62 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.46 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של 11%.

 

הפער בין העליה בהכנסות לירידה ברווחים, נובע מעיכוב בהקמת כביש אגרה ביוסטון וכן מתקלות בפרויקט האנרגיה הסולארית באשלים. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה החברה הפסד של 30 מיליון דולר, כאשר כ-16 מיליון דולר מתוך הסכום הנ"ל נרשמו ברבעון השלישי של השנה.

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם הרווח הנקי של החברה ב-402 מיליון ₪, כתוצאה ממכירת רוב החזקות החברה באיי.די.או בתמורה ל-480 מיליון ₪. הוצאות המימון של החברה זינקו ל-17 מיליון ₪.

 

סקטור הקבלנות והבנייה בארה"ב צמח ברבעון החולף והכנסותיו זינקו ב-127% והסתכמו בכ-280 מיליון ₪. גם הכנסות שיכון ובינוי ישראל עלו ב-7% בתקופה והגיעו ל-310 מיליון ₪.

 

בחברות הפועלות באפריקה ובדרום אמריקה נרשמה ירידה של 10% בהכנסות. ירידות נרשמו גם בשיכון ובינוי אנרגיה, חטיבת האנרגיה המתחדשת של החברה, כאשר ההכנסות ירדו ב-58% והסתכמו ב-39 מיליון ₪ בלבד.

 

מנכ"ל החברה אייל לפידות הציג את עיקרי האסטרטגיה של החברה ל-2020 ודיבר על מיקוד עסקי ושינוי התרבות הארגונית, התייעלות תפעולית והפחתה מהותית בהוצאות ואופטימיזציה של מבנה החוב, הורדת סיכון והפחתה מהותית בהוצאות המימון.

 

הקבוצה תפעל להתייעלות תפעולית בכלל פעילותיה, ותפעל להפחתה של הוצאות המימון, לרבות בדרך של מחזור חוב סחיר, גיוס חוב סחיר בחברות בנות ושימוש בנכסים כבטוחות לאשראי בחברות הבנות, במטרה להביא לחסכון משמעותי בהוצאותיה בטווח הארוך.

 

בתחום הנדל"ן - הקבוצה תיתן עדיפות לפיתוח מרבית המקרקעין שברשותה על פני מכירתם וכן להמשך רכישה של קרקעות לייזום מגורים ופיתוחן. בתחום המניבים, בכוונת הקבוצה לפתח את תחום הנדל"ן המניב הן באזורי הפעילות הקיימים והן בערים נוספות בעולם, על ידי ייזום ורכישת נכסים, תוך מיקוד בתחום המשרדים.

 

בנוסף, מתכננת הקבוצה להקים זרוע דיור להשכרה ומעונות סטודנטים ולפעול בתחום הדיור המוגן. בתחום ייזום המגורים, בכוונת הקבוצה לבחון גידול הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית בישראל, פעילות אל מול קבוצות רכישה וכן לבחון פעילות במגזר היוקרה ופעילות בפרויקטי מחיר למשתכן. עוד תפעל הקבוצה להאצת היקפי הייזום בנתיב המסורתי.

 

בתחום האנרגיה - הקבוצה תנצל את הפעילות הבינלאומית של הקבוצה להרחבת פעילות האנרגיה המתחדשת לאירופה, ארה"ב ואפריקה, לרבות באמצעות מיזוגים ורכישות. בנוסף, תמשיך הקבוצה להרחיב את פעילות האנרגיה בישראל.

 

בתחום קבלנות התשתיות והבניה - בכוונת הקבוצה לקחת חלק פעיל בשוק התשתיות הלאומיות באיזורי הפעילות של החברה, אשר נמצאים בתנופה וכן להרחיב את פעילותה בתחום הבניה לשוק הפרטי - למגורים, משרדים ומסחר. הקבוצה תפעל להשבחת החברה הקבלנית המקומית בארה"ב ולהעמקת חדירה לשוק הקבלנות האמריקאי בפרויקטים בעלי היקף מהותי, תוך שיתוף פעולה עם תחום הזכיינות בחברה בפרוייקטים זכיינים בארה"ב.

 

בתחום הקבלנות באפריקה תפעל הקבוצה למיקוד גאוגרפי בדרך של צמצום מספר מדינות הפעילות והתמקדות בכלכלות חזקות. תחום הזכיינות – הקבוצה תפעל להרחבת תיק נכסי התשתית שלה ולקיחת חלק פעיל בפיתוח, ייזום והקמה של פרוייקטי תשתית לאומיים בישראל, בארה"ב וכן בשווקים נוספים.

 

כמו כן החברה תפעל לפיתוח והשבחה של תיק הנכסים הקיים וליצירת תזרימי מזומנים יציבים וצומחים לטווח הארוך מהפעלה של פרוייקטי תשתית לאומית.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה