חדשות שוק ההון

איילון הפסידה ברבעון השלישי 3.3 מיליון ₪

החברה הפרישה 48.3 מיליון ₪ בשל השינוי בעקום הריבית; את תשעת החודשים הראשונים של השנה מסכמת איילון עם זינוק של 82% ברווחים

חדשות ספונסר 28/11/2019 10:17

א+א-

איילון ביטוח מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2019 ומדווחת על רווח כולל של כ-79.7 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, לעומת רווח כולל של כ- 43.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, המהווה גידול של כ- 82.2%. 

 

כמו כל חברות הביטוח, ברבעון השלישי של השנה הציגה איילון ביטוח הפסד של כ- 3.3 מיליון ש"ח בלבד וזאת למרות הפרשה משמעותית בסך של כ- 48.3 מיליון ש"ח לאחר מס - בשל השינוי בעקום הריבית בעיקר בשל המוצר הסעודי. 

 

סך הרווח של איילון מתחומי הפעילות הביטוחית של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכ- 108 מיליון ש"ח לעומת כ- 75.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ 43%.

 

סך הפרמיות שהורווחו מכל תחומי הפעילות, הסתכמו בתשעת החודשים ינואר – ספטמבר 2019 בכ- 2.4 מיליארד ש"ח - גידול של כ- 5% מול התקופה המקבילה אשתקד. בפרמיות שהורווחו בביטוח חיים גדלה החברה בכ- 8%, בביטוח בריאות בכ- 7% ובביטוח כללי בכ- 3%. התשואה להון של איילון, במונחים שנתיים, הינה כ- 13% .

 

מנכ"ל איילון אריק יוגב ציין, כי: "החברה השלימה תהליך נרחב של טיוב תיקי הביטוח בתחומי הפעילות השונים, הטמיעה אסטרטגיה עסקית המשלבת חדשנות טכנולוגית, צמחה בהיקפי הפרמיות והגידול הנמשך בפרמיות שהורווחו הושג למרות ההשפעות האקסוגניות המהותיות".

 

מדוחות איילון עולה עוד, כי בתחום ביטוח כללי הרוויחה החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 סך של כ-138 מיליון ש"ח לעומת 53 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכו כ 47 מיליון ש"ח (לפני מס), בגין שחרור ההפרשה שבוצעה בעקבות המלצות ועדת וינוגרד.

 

בתחום חסכון ארוך טווח החברה הרוויחה סך של כ- 6.5 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 2.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתחום ביטוח הבריאות מציגה החברה הפסד של כ- 36.4 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ- 19.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, כאשר החברה הפרישה בתקופת הדוח בשל קיטון עקום הריבית סך של כ- 64 מיליון ש"ח, מתוכו כ- 55 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של השנה .

 

באיילון מציינים כאמור, כי בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 ההתרחשו מספר אירועים אקסוגניים משמעותיים שהשפיעו על הרווחיות של החברה; קיטון בהפרשה בשל ועדת וינוגרד בסך של כ- 30.8 מיליון ש"ח (לאחר מס), שהגדיל את רווחיות החברה, ומאידך הפרשה בסך של כ- 72.3 מיליון ש"ח (לאחר מס) בשל השפעת שינוי בעקום ריבית ההיוון, וכן הפרשה של כ- 2.5 מיליון ש"ח (לאחר מס), בשל שינוי לוחות התמותה.

 

יצוין כי, בנטרול הפרשות אלו הסתכמו רווחי איילון בתשעת החודשים הראשונים של השנה לכדי כ- 123.7 מיליון ש"ח לעומת כ-42 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בתחילת נובמבר 2019 קיבלה החברה דוח מעקב דירוג מאת מידרוג בע"מ, במסגרתו, בין היתר, שונה אופק הדירוג שלה ושל אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה הבת שלה, איילון ביטוח הנפקות וגיוסי הון בע"מ, מיציב לחיובי. הדרוג של החברה הינו 2A אופק חיובי.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה