חדשות שוק ההון

מכירת מניות גב ים הטיסו את הרווח של נכסים ובנין ל-918 מיליון ₪ ברבעון

בגלל חוק הריכוזיות מכרה החברה כ-16.8% מהון המניות של גב ים וחדלה לשלוט בה, ביצעה פדיון מוקדם ומלא של אגרות החוב של ישפרו והכריזה על חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין

חדשות ספונסר 28/11/2019 09:58

א+א-

נכסים ובניין מקבוצת IDB מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ומציגה המשך צמיחה בפרמטרים התפעוליים.

 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו ההכנסות משכ"ד ב-329 מ’ ש"ח, לעומת 321 מ’ ש"ח אשתקד, גידול של כ-2.5%. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ההכנסות משכ"ד ב-110 מ’ ש"ח, לעומת 112 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות משכ"ד בגילום שנתי מסתכמות בכ-433 מיליון ש"ח.

 

ה-NOI בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם ב-207 מ’ ש"ח, לעומת 205 מ’ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-1%. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ה- NOIב-70 מ’ ש"ח, לעומת 72 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה- SAME PROPERTY NOIבתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם ב-207 מ’ ש"ח, לעומת 201 מ’ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3%. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ה- SAME PROPERTY NOIב-70 מ’ ש"ח, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסות ממגורים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ב-278 מ’ ש"ח, לעומת 385 מ’ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו ההכנסות ממגורים ב-81 מ’ ש"ח, לעומת 118 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע מהשלמה מוצלחת של פרויקטים לצד ירידה בהיקף הפרויקטים הפעילים.

 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמה ב-312 מ’ ש"ח, לעומת 313 מ’ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמה ה-EBITDA ב-75 מ’ ש"ח, לעומת 79 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת נמשכת הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ב-375 מ’ ש"ח, לעומת 250 מ’ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-50%. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-129 מ’ ש"ח, לעומת ב-88 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-47%.

 

כתוצאה ממכירת מניות גב ים ושערוך יתרת האחזקה בה, רשמה החברה ברבעון השלישי רווח בסך 889 מיליון ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח נקי של החברה ב-988 מ’ ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 118 מ’ ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי של החברה ב-918 מ’ ש"ח, לעומת רווח נקי של 43 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

אדוארדו אלשטיין, יו"ר ומ"מ מנכ"ל נכסים ובניין, התייחס לדוחות החברה ואמר כי: "חברת נכסים ובניין ממשיכה להציג צמיחה בפרמטרים התפעוליים. החברה בוחנת כל העת הזדמנויות עסקיות וכך נהגה גם בעסקת מכירת הזכויות בקניון קריית אונו לידי חברת אמות תמורת 538 מיליון ש"ח, המשקפת תשואת NOI של כ-6%, ואשר הניבה לחברה רווח ברוטו של 37 מיליון ש"ח.

 

במקביל מתקדמת נכסים ובניין בהוצאתם לפועל של שני פרויקטים גדולים של פינוי בינוי, האחד ברחוב דפנה בת"א בהיקף של כ-1,230 יח"ד והשני בנחלת-יהודה שבראשון לציון בהיקף של כ-800 יח"ד. בנוסף לפרויקטים אלו, מקדמת החברה תב"עות למגורים על קרקעות שבבעלותה.

 

לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 240,000 מ"ר (1,235,000 מ"ר כולל חברות כלולות), בתפוסה של 95%. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-167,000 מ"ר (639,000 מ"ר כולל חברות כלולות) אשר ישמשו לבנייה עתידית בהתאם לביקושים".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה