גב-ים מציגה גידול של כ-62.7% ברווח הנקי

ההכנסות ברבעון גדלו בכ- 12% והסתכמו בסך של כ-130 מיליון ₪; ה-NOI עלה בכ-11.6% לכ-125 מיליון ₪; בחודשים האחרונים נחתמו שלוש עסקאות בהיקף כולל של 1.6 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 27/11/2019 12:30

א+א-

חברת גב-ים, המנוהלת על-ידי אבי יעקובוביץ, מפרסמת היום נתונים כספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של 2019. הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בסך של כ-130 מיליון ₪, גידול של כ-12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכמו הכנסות החברה מהשכרת מבנים בסך של כ-376 מיליון ₪, בהשוואה ל-342 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-10%.

 

ה- NOI ברבעון השלישי הסתכם בכ-125 מיליון ₪, בהשוואה לכ-112 מיליון ₪ בתקופה המקבילה, גידול בשיעור של 11.6%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם ה-NOI בסך של כ-361 מיליון ₪, בהשוואה ל-329 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-9.7%.

 

ה- EBITDA ברבעון השלישי הסתכמה בכ-118 מיליון ₪, בהשוואה לכ-104 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ-13.5%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכמה ה-EBITDA בסך של כ-339 מיליון ₪, בהשוואה ל-306 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-10.8%.

 

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון בכ-61 מיליון ₪, בהשוואה לכ-53 מיליון ₪ ברבעון השלישי של שנת 2018, גידול של כ-15%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה, הסתכם ה-FFO המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-167 מיליון ₪, בהשוואה ל-147 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-13.6%.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם ברבעון השלישי בסך של כ-109 מיליון ₪, בהשוואה ל- 67 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ-62.7%. בתשעת החודשים הראשונים, הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, בסך של כ-288 מיליון ₪, בהשוואה ל-219 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול משמעותי של כ-31.5%.

 

עוד מדווחת החברה כי במהלך החודשים האחרונים התקשרה בשלוש עסקאות חדשות מהותיות. האחת - זכייה במכרז שפרסמה האוניברסיטה העברית בירושלים להקמתו והפעלתו של פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע במקרקעין המצויים בשטחי קמפוס האוניברסיטה בגבעת רם, ירושלים. בהתאם לתנאי המכרז, ההתקשרות עם האוניברסיטה בקשר עם הפרויקט תהא בדרך של חתימה על הסכם קומבינציה, בשיעור 66% לחברה ו-34% לאוניברסיטה.

 

הפרויקט יורכב משני שלבים - שלב א’ צפוי לכלול הקמת שלושה בניינים, בשטח של כ-127 אלף מ"ר, ושלב ב’ מבוסס על מימוש זכויות בנייה מכוח תב"ע חדשה שתיזום החברה בסמכות ועדה מחוזית, להקמת מגדל בשטח של כ-140 אלף מ"ר. להערכת החברה, העלויות הצפויות של הפרויקט נאמדות בכ-1.4 מליארד ש"ח, ויתפרסו על-פני כ-10 שנים, וחלק החברה בהכנסות הצפויות נאמד בכ-113 מליון ש"ח בשנה, לאחר השלמת כלל הפרויקט ואכלוסו במלואו. העסקה כפופה לאישור הוועדה לתכנון ולתקצוב.

 

העסקה השניה בה התקשרה החברה היא עסקה לרכישת זכויות החכירה בעתודת קרקע בשטח של כ-40 דונם, הכוללים זכויות בניה להקמת כ-30 אלף מ"ר, המיועדים ללוגיסטיקה, במועצה האזורית גדרות. על-גבי חלק מהקרקע קיים מבנה לוגיסטי בשטח של כ-10,000 מ"ר, המושכר במלואו. בתמורה, שילמה החברה סך של כ-107 מיליון ש"ח.

 

העסקה השלישית היא מכירה של עתודת קרקע בשטח של כ-10 דונם, מצפון לפארק מתם בחיפה, בתמורה לסך של כ-102 מליון ש"ח.

 

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר לאחר פרסום הדוחות: "גב-ים מגדילה משמעותית את נוכחותה בשוק פארקי ההייטק והמשרדים ובמקביל מעמיקה את הפעילות בשוק המרכזים הלוגיסטיים, המסומן כאחד ממוקדי הפעילות העתידיים. אנחנו ממשיכים במסלול מאוד ברור ועקבי של פעילות ייזום אינטנסיבית לטווח ארוך, במקביל להרחבת הנכסים הקיימים והשבחתם, ורכישת עתודות קרקע המהוות בסיס לייזום בשנים הבאות.

 

חברות ההייטק, המהוות את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים לשנים הקרובות ממשיכות להוביל את הביקושים. חברות בינלאומיות ממשיכות להעמיק את דריסת הרגל שלהן, ולהרחיב את פעילותן בישראל. ההייטק מוביל את הביקושים החזקים ברמת השטחים, איכות הבניינים ומיקומם, ומקרין על שוק המשרדים בישראל, אשר מפגין עוצמה, הן ברמת המחירים והן ברמת התפוסות, וממשיך ליהנות מסביבת מאקרו תומכת.

 

אנו עדים לכך שהשטחים בפרויקטים החדשים נספגים. החברות המובילות והמיקומים המובילים, ממשיכים וימשיכו לפגוש ביקושים חזקים ושוכרים איכותיים, הנשענים על גיוס כוח אדם איכותי. שוק המשרדים בתל-אביב עומד בחזית, מוביל ומתפקד במלוא כוחו. אנו צופים התפתחות משמעותית נוספת בתל-אביב בשנים הקרובות, כיוון שחברות ההייטק הגדולות רוצות להיות חלק בלתי נפרד מהמטרופולין של תל-אביב, כחלק מהתהליך המובנה של מעבר לערים הגדולות. 

 

גב-ים ממשיכה להציג עוצמה וצמיחה, המתבטאת הן ברמת הביקושים וברמת מחירי השכירות והן בשיעורי תפוסה גבוהים ויציבים של כ-97%. מצבת נכסי החברה נשענת על פיזור רחב וכוללת כ-975 אלף מ"ר הפרוסים ב-16 ערים ברחבי הארץ ב-19 פארקים ומרכזי הייטק, לוגיסטיקה ותעשייה, וכן עתודות קרקע הכוללות זכויות בנייה זמינות בהיקף של כ-470 אלף מ"ר באזורי ביקוש. בנוסף, החברה מובילה תכניות בניין עיר בהיקף של 275 אלף מ"ר (חלק החברה 180 אלף מ"ר). עתודות רבות אלו מהוות את פוטנציאל הצמיחה העתידית של החברה לשנים הבאות. 

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה, השלימה גב-ים שלושה פרויקטים מהותיים, בשטח כולל של כ-108 אלף מ"ר - פרויקט ToHa1 בתל-אביב, מתם-ים בפארק מתם ומרלו"ג 1 בפארק גב-ים מפרץ חיפה, אשר הושכרו במלואם. פרויקטים אלו יניבו כ-60 מליון ש"ח בשנה. כל האמור לעיל מבסס את יכולתה של גב-ים ליזום ולהשקיע בצורה נרחבת בפיתוח וצמיחה עתידית".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה