סלקום מסיימת רבעון עם הפסד של 2 מיליון ₪

ההכנסות גדלו ב-3.1% והסתכמו ב-938 מיליון ₪; ניר שטרן: "אנו נמצאים בימים אלה בעיצומם של מהלכים מקיפים ועמוקים ליישום תכנית ההבראה"

חדשות ספונסר 27/11/2019 10:29

א+א-

חברת הסלולר סלקום מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון השלישי ומדווחת כי הכנסותיה לרבעון השלישי של 2019 הסתכמו לסך של 938 מיליון ש"ח (269 מיליון דולר), בהשוואה ל-910 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העליה בהכנסות מיוחסת לעליה של 10.6% בהכנסות מציוד ועליה של 1.0% בהכנסות משירותים.

 

במגזר הנייד ירדו ההכנסות ב-0.9% בעיקר בשל השחיקה המתמשכת במחירי החבילות לאור התחרות בשוק הסלולר. הכנסות המגזר הנייח עלו ב-3.5%, עליה זו נבעה בעיקרה מגידול בהכנסות משירותי האינטרנט והטלוויזיה והכנסות משירותי מפריסת תשתית סיבים אופטיים ל-IBC.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2019 עלה ב-2.3% והסתכם ב-271 מיליון ש"ח (78 מיליון דולר) בהשוואה ל-265 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של 2018. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-28.9%, ירידה מ-29.1% ברבעון השלישי של שנת 2018.

 

הרווח התפעולי לרבעון השלישי של שנת 2019 ירד ב-20.0% ל-32 מיליון ש"ח (9 מיליון דולר) מ-40 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018.

 

ה-Adjusted EBITDA לרבעון השלישי של שנת 2019 עלה ב-41.9% והסתכם ב-271 מיליון ש"ח (78 מיליון דולר) בהשוואה ל-191 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018. שיעור ה-Adjusted EBITDA מסך ההכנסות לרבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ב-28.9%, עליה מ-21.0% ברבעון השלישי של שנת 2018.

 

ההפסד לרבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ב-2 מיליון ש"ח (1 מיליון דולר) בהשוואה לרווח נקי של 1 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018. ההפסד הבסיסי למניה לרבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ב-0.01 ש"ח למניה (0.003 דולר) בהשוואה לרווח בסיסי למניה של 0.01 ש"ח ברבעון השלישי אשתקד.

 

דירקטוריון החברה החליט שלא להכריז על דיבידנד במזומן לרבעון השלישי של שנת 2019.

 

ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת סלקום: "לנוכח המשך התחרות העזה ורמות המחירים הנמוכות בשוק התקשורת הישראלי, הודענו במהלך רבעון זה על אימוצה של תכנית הבראה לחיזוק החברה ולהתמודדות טובה יותר עם תנאי השוק.

 

אנו נמצאים בימים אלה בעיצומם של מהלכים מקיפים ועמוקים ליישום התכנית ולשיפור המדדים הפיננסיים והתפעוליים של החברה. בין יתר הצעדים, פנינו בדרישה לספקי החברה להפחתה ממחיר השירותים שלהם, ביצענו שינויים בתוכנית ההשקעות של החברה, קיצצנו בהוצאות ואנו מנהלים מו"מ עם נציגות העובדים.

 

השפעת הצמצום בחלק מההוצאות ניכרת באופן חיובי כבר בסיומו של רבעון זה, והיא צפויה להעמיק ברבעונים הבאים. בזמן שתנאי השוק ממשיכים להיות מאתגרים, אנו נחושים ליישם את תכנית ההבראה.

 

מצבת מנויי הסלולר - מצבת מנויי הסלולר של החברה לסוף הרבעון השלישי 2019 עמדה על כ-2.767 מיליון מנויים. במהלך הרבעון השלישי של שנת 2019 גדלה מצבת המנויים של החברה בכ-22,000 מנויי סלולר נטו. שיעור הנטישה בקרב מנויי הסלולר ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם ב-11.4%, בהשוואה ל-10.0% ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי סלולר (ARPU) הסתכמה ברבעון השלישי של 2019 ב-53.2 ש"ח (15.3 דולר), בהשוואה ל-52.5 ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העליה ב-ARPU נבעה ממחיקת מנויי פריפייד ו-M2M ממצבת מנויי הסלולר של החברה ברבעון הקודם.

 

ברבעון השלישי של 2019, מצבת בתי האב של החברה בתחום הטלוויזיה גדלה בכ-8,000 בתי אב נטו ומצבת בתי האב של החברה בתחום תשתית האינטרנט קטנה ב2,000 בתי אב נטו מול רבעון קודם. הירידה נבעה בעיקר ממיקוד החברה במעבר לקוחות משוק סיטונאי לתשתית הסיבים.

 

תזרים המזומנים הפנוי לרבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-234 מיליון ש"ח (67 מיליון דולר), בהשוואה ל-34 מיליון ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2018. הגידול בתזרים המזומנים הפנוי נבע בעיקר ממכירת תשתית הסיבים האופטיים העצמאית של החברה בשכונות מגורים לחברת IBC בסך של כ-181 מיליון ש"ח.

 

סך ההון שנצבר ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם ב-1,629 מיליון ש"ח (468 מיליון דולר) ומורכב בעיקר מרווחים צבורים בלתי מחולקים של החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה