הכנסות אשטרום ברבעון השלישי עלו בכ-47% לכ-1.34 מיליארד שקל

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה בכ-37% לכ-120 מיליון שקל; צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 26/11/2019 14:44

א+א-

קבוצת הבנייה אשטרום פרסמה את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2019 ודיווחה על עליה של 47% בהכנסות הקבוצה לכ-1.34 מיליארד שקל, לעומת כ-910 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נרשמה בכל מגזרי הפעילות, כאשר עיקר הגידול בהכנסות מיוחס לאשדר ולתחומי קבלנות בנייה ותשתית בחו"ל וקבלנות בישראל. הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-39% לכ-265.8 מיליון שקל, לעומת כ-191.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסות במגזר קבלנות בניה ותשתית בישראל עלו ברבעון השלישי 2019 בכ-26% לכ-600 מיליון שקל, לעומת כ-475.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון עלה בכ-21% לכ-68.9 מיליון שקל, לעומת כ-56.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עומד על 11.5% לעומת 11.9% ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסות במגזר תעשיות עלו ברבעון השלישי 2019 בכ-8% לכ-162 מיליון שקל, לעומת כ-150 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון בכ-47.7% לכ-22.9 מיליון שקל, לעומת כ-15.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר הזכיינות נרשמה עלייה בהכנסות ברבעון השלישי 2019 לכ-60 מיליון שקל, לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי עלה לכ-10 מיליון שקל ברבעון, לעומת כ-4.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר יזמות נדל"ן למגורים בישראל (באמצעות אשדר) עלו ההכנסות ברבעון לכ-487 מיליון שקל, לעומת כ-221 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר עלה ברבעון לכ-90.8 מיליון שקל, לעומת כ-43.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר נדל"ן להשקעות ויזמות (באמצעות אשטרום נכסים) ההכנסות ברבעון עלו לכ-100 מיליון שקל לעומת כ-88.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-67 מיליון שקל, לעומת כ-65.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר קבלנות בניה ותשתיות בחו"ל טיפסו ההכנסות ברבעון השלישי 2019 לכ-114.8 מיליון שקל, לעומת כ-99.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ-28 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר נדל"ן מניב להשקעה בחו"ל ההכנסות ברבעון השלישי 2019 עלו לכ-16.9 מיליון שקל, לעומת כ-16.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי במגזר הסתכם בכ-9.7 מיליון שקל, לעומת כ-11.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השלישי של 2019 עלה בכ-20% לכ-167.5 מיליון שקל לעומת כ-139.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

בשורה התחתונה, סיימה קבוצת אשטרום את הרבעון השלישי לשנת 2019 ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-119.7 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-131 מיליון שקל), לעומת רווח נקי לבעלי המניות בסך של כ-87.3 מיליון שקל (סך רווח נקי של כ-110.5 מיליון שקל) ברבעון המקביל אשתקד.

 

נכון למועד פרסום הדו"חות הכספיים, צבר העבודות של הקבוצה עומד על כ-7 מיליארד שקל, לעומת כ-7.9 מיליארד שקל בסוף שנת 2018. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה, נכון ליום 30 בספטמבר 2019, עלה לכ-2.1 מיליארד שקל (סך ההון העצמי הסתכם בכ-2.95 מיליארד שקל).

 

בקופת הקבוצה, על פי המאזן המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.33 מיליארד שקל.

 

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מסכמים את 9 החודשים הראשונים של השנה ואת הרבעון השלישי עם המשך צמיחה בכל המגזרים וגידול ברווח הנקי. בין היתר, נרשמה במהלך התקופה צמיחה משמעותית בתחום הקבלנות והתשתיות בישראל ובחו"ל, בפרויקטי הזכיינות וכן בפעילות המגורים של אשדר, שנהנתה מעלייה ניכרת בביקושים לדירות.

 

כמו כן, אשטרום נכסים ביצעה במהלך התקופה רכישה ראשונה בבריטניה, ובוחנת השקעות נוספות בבריטניה ובגרמניה. פיתוח פעילויות אלה, לצד פעילויות חדשות שאנו בוחנים לקדם בישראל ובחו"ל, יסייעו להמשך המגמה החיובית גם בשנים הבאות".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה