חדשות שוק ההון

הראל עברה להפסד של 235 מיליון שקל ברבעון בגלל ירידת הריבית

את תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה הראל עם רווח כולל של 451 מיליון ש"ח, למרות הפרשה של כ-1.1 מיליארד ש"ח בגלל הגידול בהתחייבויות הביטוחיות של החברה

חדשות ספונסר 26/11/2019 13:20

א+א-

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2019 ודיווחה כי הרווח הכולל לאחר מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, הסתכם בכ-451 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-537 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 16%. הרווח הכולל לאחר מס בתקופה, בנטרול הגידול שנרשם בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מירידת עקום הריבית, הסתכם במעל למיליארד ש"ח.

 

ההפסד הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של שנת 2019, הסתכם בכ-235 מיליון ש"ח לאחר מס, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-287 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תוצאות הרבעון הושפעו באופן מהותי בעיקר מהירידה החדה של עקום הריבית שהביאה להגדלת ההתחייבויות הביטוחיות של החברה. הרווח הכולל לאחר מס ברבעון השלישי של 2019, בנטרול הגידול שנרשם בהתחייבויות הביטוחיות כתוצאה מירידת עקום הריבית, הסתכם בכ-372 מיליון ש"ח.

 

התשואה על ההון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הינה 10% לעומת תשואה על ההון של 13% בתקופה המקבילה אשתקד. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 30 בספטמבר 2019, הסתכמו לכ-270 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 15% לעומת 31 בדצמבר 2018.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 בספטמבר 2019, הינו בסך של כ-6.1 מיליארד ש"ח.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים גדלו בכ – 6%, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 והסתכמו ב-20.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ-19.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים גדלו בכ – 9% ברבעון השלישי של שנת 2019, והסתכמו בכ-7.2 מיליארד ש"ח, לעומת כ-6.6 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

בתקופת הדוח, חילקה החברה דיבידנדים בסך של 236 מיליון ש"ח, מתוך סכום זה 107 מיליון ש"ח חולק ברבעון הנוכחי. במהלך העשור האחרון חילקה הראל השקעות לבעלי מניותיה דיבידנדים בסכום מצטבר של כ-2.3 מיליארד ש"ח.

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "אנו מסכמים את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עם צמיחה מרשימה בנכסים המנוהלים לסך של כ- 270 מיליארד ש"ח, גידול בפרמיות ושיפור חיתומי במרבית המגזרים.

 

התוצאות העסקיות מעידות על חוסנה של הקבוצה ועל איתנותה הפיננסית הגבוהה, וזאת על אף ההשפעה החריגה של הירידה בעקום הריבית והגידול עקב כך בהתחייבויות הביטוחיות של החברה במעל לכ-1.1 מיליארד ש"ח. בנטרול השפעה חריגה זו, הראל הייתה מציגה רווח שיא לתקופה של מעל מיליארד ש"ח לאחר מס, הגבוה בתולדות החברה".

 

עוד הוסיף סיבוני כי "החברה הכריזה לאחרונה על שינוי מבני נוסף כחלק מיישום האסטרטגיה העסקית החדשה, שגובשה לפני כשלוש שנים, במסגרתה הושם דגש על הטמעת כלים טכנולוגיים. הצלחנו להציג שיפור משמעותי בחוויית הלקוח, תמחור מדויק יותר בהתאם למאפייני הלקוח ושיפור הממשקים מול הלקוחות, המעסיקים והסוכנים. הטמעת הכלים הדיגיטליים בחברה נעשתה באופן שעלה על המצופה.

 

כעת, אנו בשלים לביצוע קפיצת המדרגה הבאה, שנדרשת לאור שינוי במאפייני הצריכה של הלקוחות, הפעילות ברשתות החברתיות והאופן שבו הלקוחות מתקשרים וצורכים מידע. אנו מתחילים ביישום שלב נוסף באסטרטגיה העסקית, במסגרתו נתמקד בפיתוח מוצרים שמותאמים לסגמנטים ספציפיים של לקוחות, הטמעת ראיית לקוח חזקה, חיזוק הקשר של הלקוח עם החברה ועם סוכני הביטוח, ומתן שירות מותאם למאפייניו של הלקוח.

 

זאת כאמור, בהתאמה לשינויים החלים בענף הביטוח ובענפים משיקים, בהרגלי הצריכה של הלקוחות, ובדגש על תהליכים טכנולוגיים מתקדמים של ביג דאטה ו- CRM, כפי שעושות החברות המתקדמות בעולם".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה