יאיר לוינשטיין, מנכל אלטשולר שחם גמל ופנסיה קרדיט: יח"צ

אלטשולר שחם: הרווח הנקי צמח ברבעון בכ-40%

החברה חצתה את רף ה-100 מיליארד ש"ח בהיקף הנכסים המנוהלים שהסתכמו בכ-104 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2019 לעומת כ-95 מיליארד ש"ח ברבעון השני השנה

חדשות ספונסר 26/11/2019 12:12

א+א-

אלטשולר שחם גמל ופנסיה דיווחה הבוקר (ג’) על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2019.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו בכ-179.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-29% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת בעיקר מדמי ניהול מקופות גמל וקרנות פנסיה, שגדלו בכ-27.6% לכ-177.6 מיליון ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו ההכנסות בכ-503 מיליון ש"ח, גידול של כ-30% לעומת כ-386.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בעיקר עקב הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם ב-21.4 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-15.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-40%. הגידול ברווח הנקי קוזז בחלקו עקב הוצאה חד פעמית הקשורה בהנפקה לראשונה של מניות החברה לציבור בבורסה בת"א וכן, כתוצאה מהקצאת כתבי אופציה לעובדי החברה.

 

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הרווח הנקי צמח בכ-62% והסתכם בכ-60 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-37 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 2018 הסתכם הרווח הנקי בכ-40.1 מיליון שקלים. בהתאם למדיניות חלוקה של 75% מהרווח הנקי, החברה הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של 16 מיליון ש"ח.

 

מספר העמיתים בקרנות הפנסיה של החברה ממשיך לצמוח ונכון לסוף הרבעון השלישי לשנת 2019 עמד על כ-89,068 עמיתים, זאת בהשוואה ל-46,233 עמיתים בסוף שנת 2018 המהווה גידול של כ-92.7% וביחס לסוף הרבעון השלישי אשתקד, אז הסתכם מספר העמיתים בקרנות הפנסיה בכ-40,186, גדל מספר העמיתים בכ-121.6%.

 

נכסי קרנות הפנסיה של החברה גדלו במהלך תקופת הדו"ח מסך נכסים של 3.7 מיליארד ש"ח בסוף השנה שעברה, לסך נכסים של כ-6.4 מיליארד ש"ח נכון ליום 30 בספטמבר 2019. מדובר בגידול בשיעור של כ-71.6% בנכסי הקרנות. הגידול נבע בעיקר מהמשך צמיחה מואצת הכוללת גיוס לקוחות חדשים כתוצאה מבחירת קרן הפנסיה של החברה כאחת מארבע קרנות נבחרות על ידי רשות שוק ההון.

 

היקף הנכסים המנוהלים של החברה נכון לסוף ספטמבר 2019 הסתכם בכ-104.2 מיליארד ש"ח, המהווה צמיחה של כ-31% בהשוואה לסוף שנת 2018, אז הסתכם היקף הנכסים המנוהלים בכ-79.6 מיליארד ש"ח. נכון לסוף הרבעון השני לשנת 2019 הסתכם היקף הנכסים המנוהלים של החברה בכ-95.1 מיליארד ש"ח. שוק הגמל והפנסיה בישראל צמח בתשעת החודשים הראשונים בכ-13.1% בלבד בהיקף הנכסים המנוהלים.

הגידול בנכסים אותם מנהלת החברה נובע בעיקר מההובלה בתשואות אשר תרמה, בין היתר, להמשך חיזוק המותג ולגידול בהעברת צבירות ובהפקדות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות של החברה.

 

ב-22 ביולי 2019 הונפקה החברה ומניותיה נרשמו למסחר בבורסת תל אביב.אלטשולר שחם גמל ופנסיה, בניהולו של יאיר לוינשטיין, היא חברה בת של בית ההשקעות אלטשולר שחם. בית ההשקעות הוקם ב-1990 על ידי קלמן שחם וגלעד אלטשולר ומתמחה בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות פנסיה. גלעד אלטשולר ורן שחם, מכהנים כמנכ"לים משותפים של בית ההשקעות, המנהל נכסים בהיקף כספי כולל של כ-140 מיליארד שקלים נכון ל-30 בספטמבר 2019.

 

יאיר לוינשטיין, מנכ"ל אלטשולר שחם גמל ופנסיה: "אנחנו מסכמים היום רבעון מוצלח נוסף המשקף את המשך הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלים בכלל המוצרים של החברה ועלייה ברווח הנקי. נכון לסוף הרבעון השלישי מספר העמיתים בקרנות הפנסיה שלנו עמד על למעלה מ-89,000, המהווה גידול של כמעט פי 2 מתחילת השנה. אנו פועלים במרץ להמשך הצמיחה וחיזוק מעמדנו התחרותי והשיווקי תוך השאת ערך לבעלי מניותינו."

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה