הכנסות רבל ברבעון זינקו ב-38% והגיעו ל-71 מיליון אירו

הרווח הנקי ברבעון השלישי זינק ל-7.4 מיליון אירו, בהשוואה ל-0.9 מיליון אירו בתקופה המקבילה; מתחילת 2019 התקשרו חברות הקבוצה בהסכמי מסגרת חדשים בסך של כ-198 מיליון אירו

חדשות ספונסר 24/11/2019 12:12

א+א-

חברת רבל מפרסמת היום את התוצאות הפיננסיות המלאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

 

הכנסות החברה הסתכמו בכ-70.5 מיליון אירו, זינוק של 38% בהשוואה להכנסות הרבעון השלישי של 2018. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 צמחו ההכנסות לכ-199 מיליון אירו, צמיחה של 31% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה הגיעו ההכנסות לכ-152 מיליון אירו.

 

הגידול במכירות בין התקופות נובע מצמיחה בשני תחומי הפעילות של החברה. בתחום מערכות הרכב צמחו ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2019 בכ-34% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו בכ-102 מיליון אירו.

 

בתחום החלקים המבניים לרכב (פעילות חברת ארקל) צמחו ההכנסות 28% לעומת תשעת החודשים הראשונים של 2018 והסתכמו בכ-97 מיליון אירו. הגידול המשמעותי בהכנסות תואם את מגמת הגידול בצבר הסכמי המסגרת של החברה, שמתורגם למכירות ללקוחות.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-19.1 מיליון אירו (27.1% מסך ההכנסות), וזאת ביחס לרווח גולמי של 10.8 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד (21.1% מסך ההכנסות).

 

העלייה ברווח הגולמי והשיפור בשיעורי הרווחיות גולמית נובעים, מעבר לצמיחה הכמותית בהכנסות, בעיקר מריווחיות גבוהה יותר בפעילות חברת ארקל, לרבות שיפורים באתר הייצור באלבמה המגיעים מירידה בהוצאות השכר, בהוצאות האחזקה.

 

כמו-כן, ברבעון השלישי קיבלה ארקל אלבמה הכנסות חד פעמיות לאחר שחתמה על הסכם עם לקוח, אשר כללו בין היתר תשלום פיצוי חד פעמי בגין חיובי איכות עודפים. השפעת הפיצוי החד פעמי אינה מהווה את החלק הארי בגידול ברווחיות הגולמית ברבעון השלישי.

 

ה- EBITDA ברבעון השלישי של 2019 הגיע לשיא של כ-16.1 מיליון אירו (22.8% מסך ההכנסות), וזאת בהשוואה ל-EBITDA של כ-7.1 מיליון אירו (כ-14% מסך ההכנסות) ברבעון השלישי של 2018. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הכפילה רבל את ה-EBITDA בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018, לרמה של 34.4 מיליון אירו.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2019 זינק ל-7.4 מיליון אירו, וזאת בהשוואה לרווח נקי של 0.9 מיליון אירו השלישי של 2018. מתחילת 2019 הרוויחה רבל 10.9 מיליון אירו, וזאת בהשוואה לרווח של 2.9 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי הסתכם בכ-12.5 מיליון אירו, וזאת בהשוואה לתזרים של 3.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה ייצרה רבל תזרים מפעילות שוטפת של 22.8 מיליון אירו.

 

צבר הסכמי המסגרת למועד פרסום הדוח מסתכם בכ-1.64 מיליארד אירו. מתחילת 2019 ועד מועד פרסום הדוח הכספי הנוכחי התקשרו חברות הקבוצה בהסכמי מסגרת חדשים לאספקת מוצרים ותבניות בסך כולל של כ-198 מיליון אירו.

 

ניר אלימלך, מנכ"ל רבל: "אנו שמחים לדווח על תוצאות שיא ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2019. תוצאות אלו הן תולדה של יישום צבר הסכמי המסגרת הגבוה, המשקף את האמון ארוך הטווח שיש לחברה עם לקוחותיה, שיפור גדול בפעילות אתר הייצור של ארקל באלבמה, תרומה משמעותית של הצמיחה ברבל סין, וביקוש גובר בשווקים המרכזיים בהם פועלת רבל לפתרונות שאנו מפתחים."

 

רמי ביטנסקי, מנכ"ל ארקל: "תוצאות הרבעון השלישי הושפעו מאוד מהמהלכים שביצענו באתר הייצור באלבמה, אשר הביאו לשיפור עקבי וחד בתוצאות שעלו מרבעון לרבעון, וכעת הוא על סף איזון תזרימי תפעולי (EBITDA). אנו מעריכים כי הפעולות בהן נקטנו ימשיכו לבוא לידי ביטוי לאורך שנת 2020, עם המשך הגידול הצפוי בהיקף הייצור באתר זה".

 

 

 

  1. מניות בכתבה
  2. רבל

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה