ארד מציגה עליה של 48% בהכנסות הרבעון השלישי

הרווח הנקי עלה ב-34% והסתכם ב-6.1 מיליון דולר; גידול של כ-34% בהכנסות מהפעילות בארה"ב ברבעון שהסתכמו לכ-35.7 מיליון דולר

חדשות ספונסר 24/11/2019 09:40

א+א- 1

קבוצת ארד, בשליטת ההקיבוצים רמות מנשה ודליה וקבוצת מיילסטונס, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרי מדידת מים מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של השנה.

 

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-70.1 מיליון דולר, לעומת כ-47.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 48.3%. כ-11.3 מיליון דולר מהגידול נבע מתרומת קבוצת ווטרטק, אשר אוחדה לראשונה ברבעון הרביעי 2018.

 

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכמו בכ-190.1 מיליון דולר, לעומת כ-143.1 מיליון דולר בחציון המקביל אשתקד, גידול של 32.8% .כ-26.9 מיליון דולר מהגידול מיוחס לתרומת קבוצת ווטרטק.

 

הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-23.4 מיליון דולר (המהווה כ-33.4% מההכנסות), לעומת כ-17.5 מיליון דולר (המהווה כ-37.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת, בין היתר, משינוי בתמהיל המכירות הגיאוגרפי ומשינויים בשערי מט"ח.

 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בכ-64.2 מיליון דולר (המהווה כ-33.8% מההכנסות), לעומת כ-53.4 מיליון דולר (המהווה כ-37.3% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 7.8 מיליון דולר (המהווה כ-11.1% מסך ההכנסות), לעומת כ- 5 מיליון דולר (המהווה כ-10.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 57.2%. הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בכ- 20.9 מיליון דולר לעומת כ- 16.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 27.9%.

 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של 0.8 מיליון דולר בהשוואה להכנסות מימון בסך של כ-0.3 מיליון דולר, גידול אשר נובע בעיקרו מריבית על הלוואות מהמערכת הבנקאית ומהפרשי שיערוך של יתרות כספיות במטבעות שונים בהם פועלת הקבוצה. 

 

הרווח הנקי המותאם ברבעון הסתכם בכ-6.1 מיליון דולר (כ-5.7 מיליון דולר לאחר החלת תקן IFRS16), לעומת כ-4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ34.4%. הרווח הנקי המתואם בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בכ-16.8 מיליון דולר (כ-15.3 מיליון דולר לאחר החלת תקן IFRS16), לעומת כ-13.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-22.4%.

 

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ’אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד מסרו: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם תוצאות טובות מאוד, המשקפות שיא בהכנסות וצמיחה מרשימה בפרמטרים התפעוליים. תוצאות אלה ממשיכות לבטא את הגידול העיקבי בפעילות העיסקית בכל הטריטוריות בהן אנו פועלים.

 

הצמיחה בשוק האמריקאי , היתה גורם עיקרי בגידול בהכנסות וברווח. בכוונתנו להמשיך לשים דגש על שוק זה מתוך כוונה לעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו ולשמור על הצמיחה גם בעתיד.

 

 אנו מציגים גידול בהכנסות בשוק המקומי אשר נובע ברובו מהמגמה הנמשכת של מעבר לפתרונות מבוססי AMI. אנו נמצאים בעיצומן של עבודות ההקמה במסגרת זכייתנו במכרז של תאגיד מי אביבים בעיר תל אביב יפו. הכנסות מהפרויקט החלו לבוא לידי ביטוי כבר בתוצאות הרבעון.

 

חברת הבת החדשה באיטליה, ווטרטק ממשיכה להציג תוצאות טובות כפי שבאו לידי ביטוי בתרומה להכנסות ולרווח של הקבוצה כולה. ברבעון הנוכחי החלה החברה באספקות במסגרת זכייתה במכרז הראשון לאספקת מדי גז באיטליה. כמו כן, לאחרונה, זכתה החברה במכרז נוסף לאספקת מדי גז בהיקף של כ-11 מיליון יורואשר אספקתו צפויה להתחיל בשנת 2020.

 

מתוך הרצון להתרחב ולהתפתח לתחומים משיקים לעסקי הליבה שלנו, אנו ממשיכים להשקיע במחקר ופיתוח בתחומים אלו ואנו מקווים כי פעולותינו אלו יבואו לידי ביטוי בעתיד. כמו כן, בכוונתנו להמשיך ולפעול לצמיחה בכל הטריטוריות בהן פועלת החברה בדגש על השוק האמריקאי והשוק הישראלי המהווים את מנועי צמיחה משמעותיים של הקבוצה."

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הוגו המלך

    רק לפני כמה חודשים חגגנו 5 והנה היא כבר מעל 5.5. משבר המים העולמי בעיצומו ואיתו הצורך במדי מים וארד נמצאת בכל פינה. צעד צעד ונכבוש את כל העולם.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    עוד אחד 24/11/2019 10:05