הכנסות קנדה ישראל עלו ברבעון השלישי ב-40% ל-65 מיליון ₪

הרווח הנקי הסתכם ב-27 מיליון ₪ לעומת 12 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד; יתרת המזומנים של החברה עומדת על 100 מיליון ₪

חדשות ספונסר 21/11/2019 17:15

א+א-

חברת הנדל"ן ישראל קנדה של ברק רוזן ואסף טוכמאייר, מפרסמת היום דוחות רבעוניים חזקים ומדווחת על הכנסות של 65 מיליון ₪ ברבעון לעומת 46 מיליון ברבעון המקביל. בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההכנסות ב-238 מיליון ₪ לעומת 127 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם לסך של 27 מיליון ₪, לעומת 12 מיליון ₪ בתקופה המקבילה, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-88 מיליון ₪ לעומת 20 מיליון ברבעון המקביל. עיקר הרווח מחברות מוחזקות נובע מרווחי אקוויטי מהשקעה בפרויקט ברוסיה, קנדה ואקרו בסיטי, ומנגד מהפסדים בפרויקט מידטאון, בחברת פינת גלילות ובפרויקט בית אמריקה.

 

סך המאזן של החברה ליום 30 בספטמבר 2019 , הסתכם לכ- 2750 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ- 2221 מיליון ₪ ביום 31 בדצמבר 2018. ההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט) ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם לכ-945 מיליון ש"ח, לעומת כ- 832 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2018.

 

לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 100 מיליון ₪. החברה תחלק מידי שנה לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן בסכום של לפחות 25% מסך הרווח השנתי של החברה המיוחס לבעלי מניות החברה. 

 

בהתאם לזאת, באפריל חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסך כולל של 25 מיליון ש"ח. בספטמבר חילקה החברה דיבידנד נוסף לבעלי מניותיה בסך כולל של 10 מיליון ש"ח. שווי השוק של החברה לתאריך הדוח הסתכם לסך של כ-5.1 מיליארד ש"ח.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה