חדשות שוק ההון

ירידה חדה במחירי הנייר גרמה לצניחה של 85% ברווחי נייר חדרה

הכנסות החברה ירדו ב-10% והסתכמו ב-386 מיליון ₪; גדי קוניא: "הנהלת החברה מעריכה שהירידה בביקוש ומצב השוק הנוכחי זמניים"

חדשות ספונסר 21/11/2019 09:54

א+א-

נייר חדרה, שבשליטת קרן פימי, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019 ומציגה רבעון חלש במיוחד, עם ירידה של 85% ברווח הנקי ושל 10% בהכנסות.

 

מנכ"ל החברה גדי קוניא הסביר כי " "מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין הובילה למשבר חמור בתעשיית גלילי הנייר לקרטון ולירידה חדה במחירי המכירה בעוצמה, שכמותה לא נראתה מאז המשבר הפיננסי העולמי. האירוע, שהוא אקסוגני לשוק בו אנו פועלים, הוביל לפגיעה משמעותית ברווחיות החברה בהיקף המוערך על ידינו בעשרות מיליוני שקלים בשנה.

 

יחד עם זאת, הנהלת החברה מעריכה שהירידה בביקוש ומצב השוק הנוכחי, זמניים. מגמת הגידול העקבי בביקוש, שאפיינה את השוק לאורך ה- 30 שנים האחרונות, נוסכת בנו ביטחון באיתנות השוק לאורך זמן. החברה נוקטת מספר צעדים על מנת להתמודד עם אירוע זה. בין היתר, אנו מנצלים את המאזן החזק ואיתנותה הפיננסית של החברה לביצוע מואץ של רכישת חברות, פעילויות והשקעות הוניות, לטובת המשך שיפור הרווחיות.

 

בימים אלה מושלמת השקעה משמעותית בחברת כרמל במסגרתה הורחב וחודש אחד משני המקרגלים שמפעילה החברה. השקעה זו תשפר את יעילות המקרגל ותגדיל את כושר הייצור וכושר התחרות של החברה".

 

ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו בכ-386 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה להכנסות בהיקף של כ- 431 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע כאמור, מירידה במחירי המכירה של מגזר גלילי הנייר לקרטון וכן של מגזר ניירות כתיבה והדפסה. קיטון זה קוזז בחלקו מעלייה במכירות מגזר שיווק צורכי משרד.

 

ה-EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות והוצאות אחרות) ברבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-38 מיליון שקלים (כ-10% מסך ההכנסות), לעומת כ-53 מיליון שקלים (כ-12% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה הנובעת מירידת מחירי גלילי הנייר קוזזה באופן חלקי מעלייה ברווחיות מגזר מוצרי אריזה וקרטון, שנהנה ברבעון השלישי מירידת מחיר חומר הגלם (גלילי הנייר לקרטון).

 

החל מהרבעון הראשון של שנת 2019 מיישמת החברה את תקן החשבונאות IFRS16. יישום התקן הביא לכך שהוצאות חכירה (כגון שכירות מבנים וחכירת כלי רכב) בסך של כ-17 מיליון שקלים לרבעון נרשמו כהוצאות פחת (כ-15 מיליון שקלים) והוצאות מימון (כ-3 מיליון שקלים).

 

הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון השלישי בכ-6 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה להוצאות מימון של כ-7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם בכ-3 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 20 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת 2019 הרוויחה נייר חדרה 23 מיליון שקלים.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-42 מיליון שקלים. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם מתחילת השנה בכ- 150 מיליוני שקלים בהשוואה לכ- 78 מיליוני שקלים אשתקד

 

ההון העצמי של נייר חדרה ב-30 בספטמבר 2019 נאמד במיליארד ש"ח.

 

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים: "מתחילת 2019 ייצרה החברה תזרים של 150 מיליון שקל שקלים מהפעילות השוטפת, גידול ניכר בהשוואה לאשתקד. תזרים מזומנים זה מאפשר לחברה להמשיך ולבצע רכישות ולממש את תוכנית ההשקעות ארוכת הטווח ללא צורך במינוף משמעותי".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה