קבוצת פז: הרווח הנקי ברבעון השלישי ירד ב-7.3%

הירידה ברווח נובעת מפגיעה במגזר הזיקוק בשל מרווחי זיקוק נמוכים יחסית לתקופה המקבילה ותקלה בתחנת הכוח; הרווח התפעולי של חטיבת הקמעונאות זינק בכ- 22%

חדשות ספונסר 20/11/2019 15:35

א+א-

קבוצת פז, חברת האנרגיה והקמעונאות, פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי של שנת 2019. המגזר הבולט בקבוצה הינו מגזר הקמעונאות והמסחר, שהציג צמיחה של כ- 22% למול רבעון מקביל אשתקד.

 

מגזר התעשיות מציג שמירה על הרווח הודות לגידול בכמויות והתייעלות בהוצאות בפז שמנים ופזקר. מתקן ה-cooler-cat החל לפעול וצפוי לשפר את תמהיל התזקיקים ואת רווחיות בית הזיקוק.

 

בנוסף, מזה מספר חודשים החברה מגבשת מבנה ארגוני ותכנית אסטרטגית - בין השאר באמצעות יועצים חיצוניים, בדגש על בניית מפת דרכים עם יעדים ליישום בטווח הקצר ובטווח הארוך, וזאת במטרה לממש את הפוטנציאל הקיים בחברה ולהשיא ערך לבעלי מניותיה.

 

הרווח הנקי המתואם של החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ- 220 מיליוני שקלים. זאת, מול רווח של כ- 352 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי המדווח של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ- 260 מיליוני שקלים. זאת, מול רווח של כ- 302 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי המדווח של רבעון שלישי הסתכם בכ- 126 מיליוני שקלים. זאת, מול רווח של כ- 136 מיליוני שקלים ברבעון מקביל אשתקד. ירידה זו ברווח נובעת מפגיעה במגזר הזיקוק בעיקר בשל מרווחי זיקוק נמוכים יחסית למרווחים הגבוהים משמעותית אשתקד ותקלה בתחנת הכוח 2 פז"א.

 

ה – EBITDA המתואם עלה ברבעון השלישי של השנה לכ- 316 מיליוני שקלים, לעומת כ- 303 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מיישום תקן חכירות החשבונאי 16 IFRS המבוצע לראשונה החל מרבעון ראשון 2019.

 

ה – EBITDA המדווח הסתכם ברבעון השלישי בכ- 292 מיליוני שקלים, לעומת כ- 295 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נובע מיישום תקן חכירות החשבונאי 16 IFRS המבוצע לראשונה החל מרבעון ראשון 2019.

 

הונה העצמי של הקבוצה הסתכם ב- 30 לספטמבר 2019 בכ-4.1 מיליארד שקל והוא מהווה כ- 35% מסך המאזן .

 

כפי שדווח בדוחות הכספיים לרבעון השני 2019 החברה פיצלה את מגזר הנדל"ן ממגזר הקמעונאות והמסחר במטרה לשקף, לנהל ולמדוד את התשומה הכלכלית של כל אחד מתחומי הפעילות בנפרד באופן מיטבי.

 

מהערכת שווי חיצונית, ל-222 נכסי המקרקעין שבבעלות החברה לרבות המקרקעין שבחכירה והנכסים שהחברה שוכרת ומשכירה לצד ג’, השווי ההוגן הינו 3.2 מיליארד שקל, גבוה משמעותית מכ-777 מיליוני שקלים הרשומים בספרים. עם זאת, החברה החליטה שלא לרשום לעת עתה שערוך זה בספרים וסכום זה לא יקבל ביטוי ולא יירשם במסגרת דוחותיה הכספיים.

 

הרווח התפעולי לרבעון השלישי של חטיבת הקמעונאות והמסחר עלה לכ- 110 מיליוני שקלים, עלייה של כ- 22% לעומת כ- 90 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-% 5 במחזור המכירות של Yellow וגידול במכירות הסחר ובכמויות הדלקים הנמכרים בתחנות. מחזור המכירות של רשת חנויות הנוחות Yellow שוב מציג צמיחה עקבית והסתכם הרבעון בכ-256 מיליוני שקלים, לעומת כ- 244 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של חטיבת התעשיות (הכוללת את החברות פזגז, פז שמנים, פזקר, פז שירותי תעופה ופז נכסי תעופה) עלה לכ- 37 מיליוני שקלים, אל מול כ- 36 מיליוני שקלים ברבעון השלישי 2018 .העלייה ברבעון נובעת בעיקר מגידול בכמויות וממהלכי התייעלות שבוצעו בפז שמנים ופזקר שקיזזו ירידה בכמויות בפזגז וירידה בפז שירותי ונכסי תעופה כתוצאה מסגירת שדה דב.

 

הרווח בתשעת החודשים הראשונים עלה בכ- 11% לכ- 150 מיליוני שקלים לעומת כ- 135 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי המתואם ברבעון השלישי של חטיבת הזיקוק הסתכם בכ- 27 מיליוני שקלים (המדווח הסתכם ברווח של כ- 3 מיליוני שקלים), בהשוואה לרווח מתואם של כ- 75 מיליוני שקלים ברבעון המקביל אשתקד (67 מיליון שקלים מדווח). הירידה נובעת בשל מרווחים גבוהים שדווחו ברבעון המקביל אשתקד, משחיקה במרווחי הזיקוק שייצרו ברבעון השלישי ומרווח זיקוק של 7.6$ לחבית בהשוואה לכ- 8.8 $ לחבית אשתקד.

 

השחיקה במרווח הזיקוק נבעה בעיקר מהתייקרות הפרמיה על הנפט הגולמי, ממבנה שוק של בקוורדיישן ומתקלה בתחנת כוח 2 .ההפסד התפעולי המתואם בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בהפסד של כ- 48 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ- 123 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה