הכנסות אלקטרה ברבעון השלישי צמחו בכ-24% לכ-1.78 מיליארד שקל

ה-EBITDA עלה לכ-237.6 מיליון שקל; צבר העבודות של הקבוצה עלה בסוף הרבעון לכ-14.4 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 20/11/2019 14:25

א+א-

קבוצת אלקטרה, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון השלישי ואת תשעת החודשים הראשונים לשנת 2019. הכנסות הקבוצה ברבעון עלו בכ-24% לכ-1.78 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.43 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מיוחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, למגזר שירות ואחזקה ולמגזר הזכיינות.

 

הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלו בכ-15% לכ-5.14 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-4.46 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מיוחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, למגזר שירות ואחזקה ולמגזר הזכיינות.

 

צבר העבודות של אלקטרה נכון ליום 30 בספטמבר 2019, עלה לכ-14.4 מיליארד שקל, וכולל גם את הפעילות בארה"ב, זאת בהשוואה לכ-11.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2018.

 

הרווח הגולמי של אלקטרה ברבעון עלה בכ-20% לכ-144.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-120.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ולמגזר שירות ואחזקה.

 

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה בכ-17% לכ-437 מיליון שקל, בהשוואה לכ-373 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול מתייחס למגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל ולמגזר שירות ואחזקה.

 

ה-EBITDA ברבעון טיפס בשיעור חד לכ-237.6 מיליון שקל, לעומת כ-87 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי מפעילויות נמשכות של החברה ברבעון עלה לכ-126.8 מיליון שקל (מתוכו כ-121.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-47.3 מיליון שקל (מתוכם כ-42.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם עלייה ברווח הנקי מפעילויות נמשכות לכ-225 מיליון שקל (מתוכו כ-208.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-139 מיליון שקל (מתוכם כ-123.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה בע"מ: "אנו גאים לסכם את התקופה עם ביצועים חזקים, הן בתשעת החודשים הראשונים של השנה והן ברבעון, המשקפים את המשך הצמיחה בהיקפי הפעילות של הקבוצה, לצד העלייה בצבר העבודות שמסתכם בלמעלה מ-14 מיליארד שקל.

 

במהלך תקופת הדוח רשמנו רווח לפני מס של כ-116 מיליון שקל שנובע ממכירת החזקותינו בחברות הגז הטבעי, מהלך המעיד על יכולתה של אלקטרה לאתר פרויקטים בשלבים מוקדמים ולהביא להשבחתם תוך יצירת ערך משמעותית לחברה ולבעלי המניות.

 

כמו-כן, זכינו במהלך התקופה במספר פרויקטים משמעותיים, ביניהם: ההסכם לביצוע עבודות קבלן ראשי בקומפלקס היוקרה Landmark Tel Aviv של אפי נכסים ומליסרון, הקמת מבנה משרדים במרכז "שרונה" בכ"ס של קבוצת מבנה, הקמת נתיב במסגרת פרויקט הנתיבים המהירים, שדרוג מתקן שפד"ן והקמת בית אמדוקס ברעננה. 

 

במקביל, נמשכת הצמיחה בפעילותה של אלקטרה FM, המרחיבה את מעגל לקוחותיה, עימו נמנית שורה ארוכה של חברות מובילות במשק. בנוסף, פעילות האלקטרו-מכניקה שרכשנו בארה"ב מניבה פירות, ותורמת תרומה חיובית חשובה לתוצאות החברה".

 

ממאזן החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2019, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכמו בכ-323 מיליון שקל. ההון של החברה, נכון ל-30 בספטמבר 2019, הסתכם בכ-1.07 מיליארד שקל, מתוכו כ-1.04 מיליארד שקל הון המיוחס לבעלי המניות.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה