חדשות שוק ההון

אלקטרה נדל”ן: הרווח הנקי ברבעון השלישי 2019 זינק ב-111%

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-38.2 מיליון שקל לעומת כ-55.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; שווי תיק הנכסים של החברה בארה"ב מוערך בכ-13.7 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 20/11/2019 11:13

א+א-

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של גיל רושינק, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2019. הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-38.2 מיליון שקל לעומת כ-55.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של החברה ברבעון הסתכם בכ-24.9 מיליון שקל לעומת כ-32.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי עלה לכ-27.3 מיליון שקל (כ-23.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-12.9 מיליון שקל (כ-9.5 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון נבע בעיקר מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב. הגידול ברווח נבע בעיקר מהכנסות מיסים בסך 4.6 מיליון שקל שרשמה החברה ברבעון השלישי, בהשוואה להוצאות מיסים בסך 16.1 מיליון שקל שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד.

 

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום ה-30 בספטמבר 2019, הסתכם בכ-366 מיליון שקל (מתוכו כ-338.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-434.3 מיליון שקל (מתוכו כ-409 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ליום 30 בספטמבר 2018.

 

הקיטון בהון העצמי נובע בעיקר מיישום התיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 28 (IAS28) אשר הביא להפחתת מלוא ההשקעה של החברה בחברות מוחזקות בהודו בסך של כ-107 מיליון שקל. יש לציין כי בהתאם להוראות התיקון לתקן IAS28 בעת מימוש הנכסים בהודו יזקפו התמורות כרווח בדוח רווח והפסד. ההון העצמי האפקטיבי של החברה ללא יישום התיקון עומד על סך של כ-468 מיליון שקל.

 

תוצאותיה הכספיות של החברה לסיכום הרבעון משקפות את פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן המניב, באמצעות פעילות מקבצי הדיור, שבה החלה להשקיע מאז שנת 2016, כאשר הכריזה על האסטרטגיה החדשה שלה, ולצד זאת נכסים שנותרו בבעלותה בגרמניה, בהודו ובישראל (נכסי אסטרטגיית המימוש).

 

החברה, שמנהלת כיום 27,587 יחידות דיור ב-82 מקבצי דיור בארה"ב, נהנית במסגרת פעילות זו מ-3 מרכזי רווח במסגרת היותה בעלת השליטה בחברת הניהול (GP): הראשון הוא תזרים מזומנים ורווח שוטף ויציב מהנכסים בהם מחזיקה החברה בהתאם לחלקה (FFO); השני - דמי ניהול שוטפים; והשלישי דמי הצלחה (Promote) בעת מימוש נכסים ברווח.

 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים, הכנסות החברה עלו בכ-20% לכ-118.3 מיליון שקל לעומת כ-98.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי נבע מגידול בהכנסות החברה מדמי ניהול, דמי הצלחה (Promote) ועמלות רכישה במקבצי הדיור בארה"ב לכ-לכ-68.8 מיליון שקל, לעומת 63.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מכך שבתקופה המקבילה אשתקד נרשמה הוצאה בסך כ-35 מיליון שקל בסעיף חלק החברה בתוצאות נכסי אסטרטגיית המימוש בהתאם לשיטת השווי המאזני, בגין מימוש נכס נדל"ן מניב בארה"ב באוקטובר 2018.

 

הרווח התפעולי של החברה בתקופה עלה בכ-62% לכ-88.8 מיליון שקל לעומת כ-54.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע מהעלייה בהכנסות, כאמור, לצד קיטון בעלות ההכנסות של נכסי אסטרטגיית המימוש ומקבצי דיור.

 

הרווח הנקי של אלקטרה נדלן בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עלו לכ-70.4 מיליון שקל (כ-64.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-22.6 מיליון שקל (כ-16.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח נבע בעיקר מפעילות מקבצי הדיור בארה"ב.

 

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של השנה מצביעות על היכולות המקצועיות שלנו בתחום מקבצי הדיור בארה"ב לצד היכולות התפעוליות של חברת הניהול שבבעלותנו ליצירת ערך.

 

אנו ממשיכים לקדם ולפתח את אסטרטגיית החברה בתחום זה במדינות דרום מזרח ארה"ב, תוך המשך תהליך מימוש יתרת נכסי אסטרטגיית המימוש. המדינות בהן אנו פעילים בארה"ב מאופיינות בהגירה חיובית ומושכות אליהן הקמת מטות חדשים של חברות טכנולוגיה ושירותים.

 

פורטפוליו הנכסים של אלקטרה נדל"ן גדל באופן קבוע וכיום אנו מנהלים בארה"ב נכסים בשווי (100%) של כ-13.7 מיליארד שקל בתחום מקבצי הדיור מסוג Multi-Family, עובדה אשר הופכת אותנו לאחת מ-50 החברות המובילות בתחום זה בארה"ב.

 

בחודש יולי האחרון השלמנו את גיוס ההון לקרן השנייה המתמחה בהשקעה בתחום מקבצי הדיור בהיקף חסר תקדים בשוק המקומי של 460 מיליון דולר, ואנו מקדמים כיום הקמת קרן שלישית בהיקף התחייבויות של כ-500 מיליון דולר. מעבר לכך, הקמנו לאחרונה קרן למתן הלוואות לרוכשי מקבצי דיור בהיקף התחייבות שמתוכנן להגיע לכ-150 מיליון דולר. נמשיך לפעול במרץ להשאת ערך למשקיעים".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה