מלם תים רשמה עלייה של 19.4% בהכנסות ושל 418.9% ברווח הנקי

הזינוק ברווח הנקי ברבעון השלישי נובע מרווח הון של 30.6 מיליון ₪ ממכירת 50% מחברת הבת אלטל לתעשייה האווירית; דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של כ-15.3 מיליון שקל

חדשות ספונסר 19/11/2019 12:30

א+א- 1

קבוצת שירותי ה-IT מלם תים, מדווחת על תוצאותיה העסקיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי של 2019. הכנסות הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 עמדו על 1.62 מיליארד שקל, גידול של 14.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אז עמדו ההכנסות על 1.42 מיליארד שקל.

 

ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-522.3 מיליון שקל, גידול של 19.4% ביחס להכנסות ברבעון המקביל בשנת 2018, שהסתכמו ב-437.3 מיליון שקל. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בהכנסות של כל מגזרי הפעילות שבהם פועלת הקבוצה.

 

ה-EBITDA בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם בכ- 175.1 מיליון שקל, גידול של 100.9% לעומת התקופה המקבילה. ה-EBITDA בנטרול השפעת תקן חכירותIFRS16 הסתכם בכ-120.9 מיליון שקל - גידול של 38.7% ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2018.

 

ברבעון השלישי של 2019 הסתכם ה-EBITDA בכ- 61.6 מיליון שקל, גידול של 158.4% לעומת הרבעון המקביל. ה-EBITDA בנטרול השפעת תקן חכירותIFRS16 הסתכם בכ-44 מיליון שקל, עלייה של 84.9% ביחס לרבעון המקביל של שנת 2018.

 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-90.3 מיליון שקל, גידול של כ-113.1% בהשוואה ל-42.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי בכ-51 מיליון שקל, עלייה של 418.9% לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל בשנת 2018, שעמד על כ-9.8 מיליון שקל.

 

בחלוקה לפי מגזרים ניתן לראות כי הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים גדלו ב-40.6% בתשעת החודשים הראשונים של 2019 בהשוואה לתקופה המקבילה והסתכמו ב-396.1 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע מגידול בכל תחומי פעילות מגזר תוכנה ופרויקטים ובעיקר ממוצרי תוכנה, פרויקטים חדשים, פרויקט הבחירות לכנסת וממכירה משמעותית ראשונה בחו"ל.

 

הרווח התפעולי ממגזר זה גדל ב-174.7% בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לשנה שעברה והסתכם בכ-28.5 מיליון שקל. ברבעון השלישי של 2019 ההכנסות גדלו ב-47.6% ועמדו על 132.9 מיליון שקל והרווח התפעולי זינק ב-377.6% ל-12.6 מיליון שקל.

 

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2019 ב-147.9 מיליון שקל, עלייה של 11.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מגידול אורגני ומתחילת תפעול קופות הגמל של בית ההשקעות פסגות, החל מחודש אוגוסט 2019.

 

הרווח התפעולי ממגזר זה במהלך תשעת החודשים הראשונים עמד על 35.4 מיליון שקל, עלייה של 7.7% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2018. ההכנסות בתחום ברבעון השלישי של השנה עמדו על 51 מיליון שקל, עלייה של 12.4% בהשוואה לרבעון המקביל, והרווח התפעולי עמד על 12 מיליון שקל ברבעון, עלייה של 4.8% בהשוואה לתקופה המקבילה.

 

הכנסות מגזר התשתיות והחומרה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו ב-745.6 מיליון שקל – גידול של 7.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע מגידול אורגני. הרווח התפעולי ממגזר זה עמד על 20.5 מיליון שקל, גידול של 37.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

העלייה ברווח התפעולי נובעת בעיקר מהגידול בהכנסות. ההכנסות מתחום זה ברבעון השלישי עמדו על כ-230.3 מיליון שקל, עלייה של 13.8% בהשוואה לרבעון המקביל. הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-4.4 מיליון שקל, גידול של 22.5%.

 

הכנסות מגזר מיקור החוץ הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ב-339.1 מיליון שקל, עלייה של 8.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנבעה מגידול אורגני ומכמות גדולה יותר של ימי עבודה בתקופת הדוח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ומנגד קיטון בהכנסות בהיקף של כ-10.7 מיליון שקל כתוצאה מיציאה מאיחוד של אלטל החל מסוף חודש אוגוסט 2019.

 

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם בכ-17 מיליון שקל, עלייה של 36.7% בהשוואה לשנה שעברה. ברבעון השלישי הסתכמו ההכנסות בתחום זה ב-108 מיליון שקל, עלייה של 8.6%, והרווח התפעולי הסתכם בכ-6.6 מיליון שקל, עלייה של 188.4%.

 

ההון העצמי של הקבוצה במאוחד הסתכם ב-549.3 מיליון שקל בסוף הרבעון השלישי של 2019, עלייה של 11.8% בהשוואה ל-491.5 מיליון שקל בסוף 2018.

 

במקביל לאישור הדו"חות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד של כ- 15.3 מיליון שקל (7 שקלים למניה). הדיבידנד ישולם ב-9 בדצמבר 2019. בכך תשלים החברה תשלום דיבידנד של 46 מיליון שקל (21 שקלים למניה) מתחילת השנה.

 

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים, אמר: "תוצאות הרבעון השלישי משקפות את המשך הצמיחה בהכנסות וברווחיות של כל מגזרי הפעילות של מלם תים. הגידול בפעילות מלם תים ברבעונים האחרונים נובע בעיקר מצמיחה אורגנית.

 

בתחום שירותי השכר והחיסכון ארוך הטווח, רשמנו ברבעון ציון דרך משמעותי, כאשר התחלנו לתפעל את קופות הגמל של בית ההשקעות פסגות. בנוסף, רשמנו הרבעון רווח הון של כ-30.6 מיליון שקל ממכירת 50% מהחברה הבת אלטל לתעשייה אווירית".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    בנטרול הרווח החד פעמי נסחרת במכפיל

    15~ כששאר החברות בענף עם מכפילים של 26-30
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    1חנוך 19/11/2019 12:33