חילן מסכמת רבעון עם גידול בהכנסות, ברווח הנקי וב-EBITDA

ההכנסות צמחו ב-12.85 והסתכמו ב-387 מיליון ש"ח; הרווח הנקי גדל ב-10% ל-24.7 מיליון ₪

חדשות ספונסר 19/11/2019 09:35

א+א- 3

קבוצת חילן, העוסקת בתחום ה-IT (טכנולוגיית המידע), מדווחת היום על תוצאותיה ברבעון השלישי לשנת 2019.

 

הכנסות החברה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-387.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-343.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12.8% הודות לצמיחה במרבית מגזרי הפעילות של החברה ואיחוד לראשונה של חברת ITWAY. בתשעת החודשים הראשונים הסתכמו ההכנסות בכ- 1,174.2 מיליון ש"ח, עלייה של כ-10.4%, לעומת הכנסות של כ-1,063.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם בכ-35.3 מיליון ש"ח (מהווה 9.1% מההכנסות) לעומת כ-31.2 מיליון ש"ח (המהווה כ-9.1% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-13.2% כאשר יישום לראשונה של תקן IFRS16 תרם כ-245 אלפי ש"ח. 

 

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הרווח התפעולי הסתכם בכ-120.4 מיליון ש"ח, צמיחה של כ- 15.4%, לעומת רווח תפעולי של כ- 104.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-53.9 מיליון ש"ח (המהווה כ-13.9% מסך ההכנסות), לעומת כ-36.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-10.6% מסך ההכנסות), צמיחה של כ-48%. בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 ה-EBITDA הסתכם בכ-174.9 מיליון ש"ח, עלייה של כ-46.4%, לעומת כ-119.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-24.7 מיליון ש"ח לעומת כ-22.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, צמיחה של כ-10% הודות לגידול ברווח התפעולי בקיזוז הגידול בהוצאות המימון ומיסים על ההכנסה.

 

 בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הרווח הנקי הסתכם בכ-86.2 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-15.1%, לעומת כ-74.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 30 בספטמבר, 2019 הסתכם לכ-377.4 מיליון ש"ח לעומת כ-323.7 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2018. הגידול בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע מרווחי החברה בתקופה בקיזוז דיבידנד ששולם במהלך התקופה.

 

תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-62.1 מיליון ש"ח, לעומת סך כ-28.6 מיליון ש"ח ששימשו לפעילות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול החד בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת בעיקרו נבע משיפור ברווח הנקי ,השפעת הפרשי עיתוי בסעיפי הון חוזר ויישום תקן IFRS16.

 

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, מסר: "ברבעון השלישי של שנת 2019 נמשכה מגמת הצמיחה בהכנסות ובכל הפרמטרים התפעוליים, זאת בהמשך למגמות שאפיינו גם את המחצית הראשונה של שנת 2019. 

 

תוצאות הפעילות ממשיכות לשקף גידול עקבי בפעילות העסקית בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה כתוצאה מהמהלכים וההשקעות שנעשו, לצד צמיחה הנובעת מרכישות, בהן רכישת ITWAY בתחילת השנה. אנו שבעי רצון מקצב ההתקדמות וההתפתחות של כל מגזרי הפעילות אשר הינם בהתאם ליעדים ותוכניות העבודה שהגדרנו".

 

עוד ציין באום כי "אנו נמצאים בעיצומו של הרבעון הרביעי שהינו רבעון מאוד משמעותי בעיקר במגזר שיווק מוצרי תוכנה ופועלים במלוא המרץ להשיג את יעדי הרבעון ולסכם שנה מוצלחת. 

 

כפי שדיווחנו לראשונה לפני כשלושה חודשים, אנו ממשיכים בניהול המו"מ ותהליכי הרכישה להשלמת העיסקה לרכישת פעילות בתחום השכר בארצות הברית ומקווים שנצליח להביאו לסיומו המוצלח".

 

 

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  צ ו ד ק! הבנתי .. בגלל זה ה.. פ ה..

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  sy345 19/11/2019 10:11

 2. 2
  כי למערכת ספונסר יש טבע להציג דוח

  רק בהתייחס לרבעון המקביל. ולא מתייחסים לרבעונים הראשונים של השנה. בעיה ידועה עם הסקירה שלהם. מה שהיה מול שנה שעברה זה מגולם. רוצים לראות צמיחה מול 2 הרבעונים הראשונים
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  הדר 19/11/2019 09:57

 3. 3
  פ ה בכותרת נראה דוח מצוין

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  sy345 19/11/2019 09:44