דירקטוריון חברה לישראל אישר תוכנית אסטרטגית מעודכנת

החברה מתכוונת להשקיע עד 500 מיליון דולר ביצירת פורטפוליו השקעות רחב ומגוון; תתמקד בסקטור הבריאות, מזון, חקלאות ותעשיה

חדשות ספונסר 18/11/2019 14:19

א+א-

דירקטוריון החברה לישראל אישר, בהמשך להמלצת ההנהלה, תכנית אסטרטגית מעודכנת. התוכנית האסטרטגית, שגובשה על ידי החברה בליווי יועצים חיצוניים, ישראליים ובינלאומיים, נועדה להתוות קווים מנחים ליישום פעילות ההשקעות.

 

בהתאם לתוכנית, בכוונת החברה לבסס פעילות השקעות שתכלול יצירת פורטפוליו רחב באמצעות ביצוע השקעות. הרחבת הפורטפוליו מיועדת בין היתר לאפשר גיוון של פרופיל הסיכונים. השבחת חברות הפורטפוליו צפויה להתבסס על הניסיון הניהולי הבינלאומי של החברה, במיוחד בתחומים המשיקים לפעילות קיימת, וכן על ייחודיות סביבת החדשנות הישראלית.

 

במסגרת איתור ההשקעות תחתור החברה ליישומם של מספר קווים מנחים: סדר גודל השקעה של כ-70 - 100 מיליון דולר לעסקה, התמקדות בשוק הישראלי והאירופי, השגת השפעה על עסקי חברות הפורטפוליו (שאינה בהכרח שליטה), השקעה בחברות מבוססות ורמות מינוף סבירות ברמת חברות המטרה.

 

סה"כ היקף ההשקעה הכולל יעמוד על 350 – 500 מיליון דולר אשר יושקע במדורג במשך השנים הקרובות בפעילות ההשקעות.

 

בהתאם לתכנית האסטרטגית, החברה תשאף להתמקד בעיקר בסקטורים שזוהו כבעלי זיקה למגמות גלובליות וכבעלי פוטנציאל לצמיחה בהתבסס על אימוץ טכנולוגיות חדשות, מתוך ראייה המשלבת את המגה-טרנדים האמורים עם יתרונות סביבת החדשנות הישראלית.

 

החברה תשאף להתמקד בסקטורים הבאים – מזון, חקלאות, בריאות, 0.4 Industry . להערכת החברה כל אחד מהסקטורים האמורים מושפע מהמגה-טרנדים העולמיים ובעל פוטנציאל לשילוב עם טכנולוגיות חדשניות כחלק מאותם טרנדים. החברה מעריכה כי היותה בעלת גישה לחדשנות ישראלית וכן היותה משקיע בעל ערך מוסף ונוכחות בינלאומית מהווים יתרון עבור חברות מטרה בישראל ובאירופה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה