חדשות שוק ההון

ויקטורי מדווחת על קצב מכירות שנתי של כ-1.8 מיליארד שקל

הרווח הנקי לתקופה הסתכם ל-9.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; החברה הכריזה על דיבידנד של 5 מיליון שקלים

חדשות ספונסר 18/11/2019 13:36

א+א-

רשת הסופרמרקטים ויקטורי מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019. המכירות לרבעון השלישי של 2019 הסתכמו לסך של 447 מיליון שקל, עליה של 4.8%, בהשוואה לכ-426 מיליון שקל ברבעון המקביל 2018. העלייה במכירות נבעה מפתיחת סניפים חדשים ומגידול בפדיון חנויות זהות. קצב המכירות ברבעון מוביל את החברה לרף מכירות שנתי של 1.8 מיליארד שקל.

 

היקף המכירות עתיד לצמוח משמעותית עם השלמת רכישת 5 סניפי יינות ביתן, בהיקף נטו של כ-8,500 מ"ר, הצפויה בדצמבר 2019 וכן מפתיחת סניפי חדרה שנפתחו ומודיעין שיפתח עוד השנה וכן מהסניפים בצמח, כפר יונה ובאר יעקב, הצפויים להיפתח במחצית הראשונה של 2020.

 

הפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון גדל בכ-2.4%, בהשוואה לפדיון בחנויות זהות במהלך הרבעון המקביל אשתקד. הפדיון הממוצע למ"ר במהלך הרבעון עמד על כ-8.3 אלפי ש"ח למ"ר לעומת פדיון ממוצע של כ-8.2 אלפי ש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. הפדיון הממוצע למ"ר בחנויות זהות במהלך הרבעון עמד על כ-8.4 אלפי ש"ח למ"ר, לעומת פדיון ממוצע של כ-8.2 אלפי ש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2019 הסתכם לסך של 112.5 מיליון שקל, עליה של 5.9% בהשוואה ל-106.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2018. שיעור הרווח הגולמי עלה לרף של 25.2% מהמכירות.

 

הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות (הכנסות) אחרות הסתכם לשיא של 16.5 מיליון שקל, עליה של 29.4% בהשוואה ל-12.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח מפעולות רגילות לפני הוצאות (הכנסות) אחרות עלה ל-3.7%, בהשוואה לשיעור של 3.0% ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי לתקופה הסתכם ל-9.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי בתקופת הדוח עמד על 2.1%, בהשוואה ל-2.3% בתקופה מקבילה אשתקד. הרווח הנקי הושפע לשלילה מיישום תקן IFRS16, שבניטרולו הרווח הנקי הסתכם ל-11.5 מיליון שקל, עליה של 19.0%.

 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 5 מיליון שקל שישולם בדצמבר 2019. דיבידנד זה מצטרף לדיבידנד בסך 10 מיליון שקל שחולק מתחילת השנה.

 

מתחילת השנה, החברה דיווחה על תזרים חיובי מפעילות שוטפת של 82.9 מיליון שקל. יתרת מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכמה בכ-77.3 מיליון שקל. הנזילות הגבוהה מאפשרת לחברה להמשיך להתפתח, לנצל הזדמנויות ולהרחיב את פעילותה.

 

ההון העצמי, נכון ליום 30 בספטמבר 2019 עמד על 265.1 מיליון שקל, המהווה 21% מהמאזן. השינוי בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח הנקי השוטף של החברה למול דיבידנד ששולם בסך 10 מיליון שקל.

 

ויקטורי מפעילה כיום 51 סניפים. החברה ממשיכה לבחון את המשך הרחבת הרשת באמצעות רכישת פעילות מרכולים ברחבי הארץ.

 

אייל רביד, מנכ"ל ויקטורי: "הרבעון השלישי היה רבעון חזק נוסף לרשת, אנו ממשיכים להציג צמיחה במכירות ונמצאים בקצב מכירות שנתי של כ-1.8 מיליארד שקל – זאת לפני התרומה של סניפי יינות ביתן ופתיחה נוספת של סניפים שלנו במהלך הרבעון הרביעי ובשנה הבאה.

 

הצמיחה משפרת את תנאי הסחר ומביאה לרווח גולמי שעמד על 25.2%. תזרים המזומנים החזק וקופת מזומנים בהיקף של 77.3 מיליון שקל מעידים על עוצמתה ואיתנותה הפיננסית של הרשת. נמשיך לממש הזדמנויות צמיחה על ידי רכישת רשתות מתחרות, סניפים בודדים , לצד פתיחת סניפים באזורים חדשים."

 

בנוסף מדווחת החברה על ביטול העסקה לרכישת פעילות קנאביס, עליה דיווחה ביוני השנה. כזכור, ויקטורי דיווחה על חתימת הסכם עם "החברה החקלאית לגידול צמחי מרפא" ועם בעלי המניות בחברה שרון ורעות קומרז, לרכישת 50% מהון המניות של החברה.

 

על פי ההסכם בתמורה למניות הנרכשות תקצה החברה למייסדים מניות בשווי כולל של 20 מיליון ₪ במחיר של 49.12 ₪ למניה ובסה"כ כ-407 אלף מניות רגילות של החברה. וכן הלוואת בעלים שויקטורי תיתן לחברה, בסכום מצטבר של 13 מיליון ₪.

 

החברה החקלאית לגידול צמחי מרפא היא חברה פרטית הפעילה משנת 2017 והיא בתהליך הקמה של פעילות בתחום ריבוי, גידול וייצור קנאביס רפואי. החברה פועלת במשק בכפר אחים וקיבלה אישור מהמושב להקצאת מים לגידול קנאביס. 

 

לחברה שטח של 10 דונם, מתוכו 5.5 דונם ישמשו לטיפוח, ריבוי וגידול קנאביס. המייסדים פועלים להקמה והרחבה של חוות הגידול לצמחי קנאביס רפואי ומפעל לעיבוד התוצרת וייצור שמנים בשטח נוסף של כ-14 דונם. המייסדים פועלים להגדלת השטח ב-19.5 דונם נוספים באמצעות שיתופי פעולה עם בעלי חלקות סמוכות.

 

למשפחת קומרז, מייסדי החברה, יש אישור ראשוני מהיחידה לקנביס רפואי לגבי הקמת חוות גידול. מדובר באישור למי שמבקש להתחיל בהקמה או התאמה של אתר לעיסוק בקנאביס, ותכנון של אתר הגידול כאשר לאחר מכן יש לעמוד בתקני גידול נאותים כדי לקבל אישור GAP .

 

מועד ההשלמה לעסקה היה חודש ספטמבר 2019 בכפוף להתקיימות תנאים מתלים אך מכיוון שעד היום טרם התקיימו התנאים המתלים שבהסכם, החברה לא השקיעה כספים, מועד ההשלמה חלף, והחברה מדווחת כאמור שהעסקה אינה בתוקף.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה