רווח נקי של 422 מיליון ש”ח למזרחי-טפחות ברבעון השלישי

התשואה להון ברבעון עומדת על 11.1%; הבנק יחלק דיבידנד של כ-169 מיליון ₪, המהווים 40% מרווחי הרבעון השלישי; בתשעת החודשים הראשונים של השנה גדל הרווח הנקי ב-39.6%

חדשות ספונסר 18/11/2019 11:50

א+א-

בנק מזרחי טפחות מפרסם את תוצאותיו לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2019. הרווח הנקי ב-9 החודשים הראשונים של 2019 הסתכם ל- 1.4 מיליארד ₪, לעומת 1.004 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה ב-2018, המהווה גידול של 39.6%. ב-2018 התנהלה חקירה בארה"ב נגד הבנק, אלמלא השפעת החקירה היה הרווח הנקי בתקופה מסתכם ב-1.269 מיליארד ₪.

 

הכנסות המימון מפעילות שוטפת עמדו על 4.078 מיליארד ₪. לעומת 3.615 מיליארד ₪ ב-9 החודשים הראשונים אשתקד, גידול של 12.8%. התשואה להון ב-9 החודשים הראשונים של השנה הסתכמה ב-12.4%.

 

יחס היעילות בתשעת החודשים הראשונים הוא 54.6%. יחס הון עצמי רובד 1 ב-30 בספטמבר 2019: 10.13%.

 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.5% בלבד לעומת עליה של 1.1% בתקופה המקבילה אשתקד (ועליה של 0.8% בשנת 2018 כולה). בולט במיוחד השינוי במדד ברבעון השלישי של 2019: ירידה של 0.7% לעומת עליה של 0.2% ברבעון המקביל של 2018.

 

הפער במדד בין הרבעונים המקבילים, 0.9%, אחראי להפרש של כ-113 מיליון ₪ בהכנסות הבנק בין שני הרבעונים. למרות פער זה, והודות לגידול בהיקף הפעילות הגיעה התשואה להון ברבעון השלישי של השנה ל-11.1% והרווח הנקי הסתכם ב-422 מיליון ₪, לעומת רווח נקי של 454 מיליון ₪ ברבעון המקביל ב-2018.

 

בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית של הבנק - הגברת המיקוד העסקי, ממשיך מזרחי טפחות להרחיב את היקפי פעילותו בבנקאות העסקית ולהציג שיעורי גידול בהיקף האשראי שהוא מעמיד לסקטור העסקי בישראל.

 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, צמח תיק האשראי העסקי ב-8.2%, לעומת גידול של 6.7% בתיק האשראי הכולל של הבנק. בלטו במיוחד האשראי לעסקים קטנים וזעירים שטיפס ב-13.0% והאשראי לעסקים בינוניים עם עליה של 16.3%.

 

אלדד פרשר מנכ"ל הבנק אמר עם פרסום הדוחות: "נתוני תשעת החודשים הראשונים של 2019 משקפים את המשך תנופת הצמיחה בפעילות הבנק, תוך הצגת שיעורי גידול במרבית סעיפי המאזן, בהכנסות וברווחיות. רווח נקי של 1,402 מיליון ₪ ותשואה להון של 12.4%, על רקע עליה של 9.1% בהון הבנק, סביבת ריבית אפסית ועליית מדד מצטברת של 0.5% בלבד, מעידים על עוצמתו של מזרחי-טפחות ועל איכות עובדיו ומנהליו.

 

תיק האשראי לציבור עלה בתשעת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 6.7% בהשוואה ל-30 בספטמבר 2018 והסתכם בכ-202.6 מיליארד ₪; פיקדונות הציבור צמחו בתקופה זו ב-7.7% לסכום של כ-207.8 מיליארד ₪ ובסך כל המאזן נרשם גידול של 7.3% לסכום של כ-267 מיליארד ₪, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

כתוצאה מהגידול בהיקפי הפעילות נרשמה עליה גם בהכנסות הבנק: הכנסות המימון מפעילות שוטפת הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-4,078 מיליון ₪ לעומת סכום של 3,615 מיליון ₪ בתקופה המקבילה ב-2018, עליה של 12.8%.

 

הצלחתו של מזרחי-טפחות ביצירת תחרות אל מול הבנקים האחרים בכל תחומי הפעילות, מניבה פירות ומאפשרת לבנק להגדיל באופן עקבי ומתמשך את נתחי השוק שלו. על פי דוחות הבנקים למחצית הראשונה של השנה, צמח חלקו של מזרחי-טפחות באשראי לציבור ל-19.6%, בפיקדונות הציבור מחזיק הבנק בנתח שוק של 16.6% וחלקו של הבנק בסך המאזן טיפס ל-16.9%.

 

בנק יהב ממשיך להציג שיפור משמעותי בתוצאותיו תוך הגדלת תרומתו לרווחי הקבוצה. בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשם הבנק רווח נקי של 123.1 מיליון ₪ לעומת רווח של 98.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זינוק של 24.6%. התשואה להון של בנק יהב בתשעת החודשים הראשונים הגיעה ל-11.4% לעומת 10.1% בתקופה המקבילה בשנת 2018.

 

בהתאם למדיניות הדיבידנד שלו יחלק הבנק לכלל מחזיקי המניות דיבידנד בסכום של 169 מיליון ₪, המהווים 40% מרווחי הרבעון השלישי של השנה. זאת, בנוסף לדיבידנד של 392 מיליון ₪ שהבנק חילק, בגין רווחי המחצית הראשונה של 2019".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה