אלקטרה מוצרי צריכה מציגה עליה של 8.5% בהכנסות הרבעון השלישי

הרווח הנקי ברבעון, שכלל רווח חד פעמי בגין ביטול חוזה מכביד בגולן טלקום, טיפס לכ-127 מיליון שקל לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

חדשות ספונסר 17/11/2019 11:35

א+א- 1

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי לשנת 2019 ומדווחת כי ההכנסות ממכירות ומתן שירותים ברבעון השלישי של שנת 2019 עלו בכ-8.5% לכ-750.2 מיליון שקל לעומת כ-691.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מגידול במחזור המכירות של מגזר מוצרי צריכה בתחום המזגנים בישראל שמתקזזת בחלקה בירידה בתחום המזגנים בחו"ל ובתחום סחר מותגים, וכן מגידול במגזר קמעונאות חשמל ומגידול במגזר תקשורת סלולרית.

 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, הכנסות החברה עלו בכ-4.4% לכ-2.1 מיליארד שקל לעומת כ-2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה בכ-9.4% לכ-185.3 מיליון שקל (כ-24.7% מההכנסות), לעומת כ-169.5 מיליון שקל (כ-24.5% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה של תשעת החודשים הראשונים, עלה בכ-2.9% לכ-524.7 מיליון שקל לעומת כ-510 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עמד על כ-25.2% ממחזור המכירות, לעומת כ-25.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-148.2 מיליון שקל (כ-19.7% מההכנסות), לעומת כ-37.3 מיליון שקל (כ-5.4% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח התפעולי נבע מהגידול, כאמור, ברווח הגולמי, ובעיקר מהכנסה חד פעמית בסך של כ-118 מיליון שקל בגין ביטול התחייבות חוזה מכביד המשויך למגזר תקשורת סלולרית אשר קוזזה בחלקה בהפחתת נכסים בלתי מוחשיים המשויכים לפעילות SONY ובהפרשה בגין שומת ארנונה.

 

ה-EBITDA של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 עלתה לכ-77 מיליון שקל, לעומת כ-57 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בניטרול השפעת היישום לראשונה של תקן IFRS 16 עלה ה-EBITDA ברבעון לכ-66 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-127.3 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-13.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה לכ-169 מיליון שקל לעומת כ-3.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי בתקופת המקבילה אשתקד כלל הפסד מפעילות שהופסקה בסך של כ-31.1 מיליון שקל בתחום ייבוא מוצרי HUAWEI.

 

תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-164.5 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים נטו של כ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע משיפור בתוצאות החברה ומשיפור בסעיפי ההון החוזר, בעיקר משיפור של רמות המלאי ומשיפור בתנאים ובאופי התשלום לספקים במגזר קמעונאות חשמל.

 

ההון העצמי, ליום ה-30.9.2019 הסתכם בכ-694.6 מיליון שקל. תזרים המזומנים נטו שנבע מפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 עלה לכ-329.8 מיליון שקל, לעומת כ-61.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי עם גידול בהכנסות ועלייה ברווחים. הצמיחה הושגה בעיקר לאור גידול במכירות בתחום פעילות המזגנים בישראל, גידול במכירות במגזר קמעונאות חשמל, וכן גידול במכירות במגזר הסלולר.

 

בתוך כך, אנו מציגים היום עלייה משמעותית בתזרים המזומנים, זאת לאור השיפור בתוצאות החברה והשיפור בסעיפי ההון החוזר, בעיקר בשל ניהול נכון יותר של רמות המלאי ושיפור בתנאים ובאופי התשלום לספקים במגזר קמעונאות חשמל. אנו מעריכים שצעדים אלו שבהם נקטנו השנה, יחד עם שינוי המבנה הארגוני בחברה ושיפור תהליכי העבודה, יבואו לידי ביטוי באופן מובהק יותר במהלך שנת 2020 וישתקפו אף יותר בתוצאותיה הכספיות של החברה".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    טכנית אין שום שינוי

    עדיין לא פורצת
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ארביב 17/11/2019 11:38