אינפימר יוצאת בתוכנית התייעלות וצמצום כוח האדם בחברה

מקורות המזומנים של החברה אינם מאפשרים לה להמשיך בפעילות השוטפת במתכונתה הקיימת; החברה מנהלת מגעים עם צדדים שלישיים להשקעה

חדשות ספונסר 14/11/2019 13:31

א+א-

חברת אינפימר מדווחת היום כי דירקטוריון החברה החליט על תוכנית צמצומים והתייעלות בחברה, באינפימר טכנולוגיות ואינפימר ישראל שותפות מוגבלת, שותפות בשליטת החברה, שעיקרה צמצום הוצאות בכל אחד מהתאגידים על מנת להתאים את תזרים המזומנים הקיים בהם, לצרכים הנוכחיים הנחוצים להמשך פעילות החברה, אינפימר טכנולוגיות והשותפות.

 

על פי עקרונות התוכנית, צומצם כח האדם בחברה וניתנה הודעה מוקדמת כנדרש, באינפימר טכנולוגיות ובשותפות והופסקה ההתקשרות עם חלק מנותני שירותים חיצוניים והכול עד לגיוס מקורות מימון חדשים.

 

מקורות המזומנים של החברה, אינפימר טכנולוגיות והשותפות, אינם מאפשרים לה בעת הזו, להמשיך את הפעילות השוטפת במתכונתה הקיימת. לשם כך, תידרש החברה לאתר מקורות נוספים כגון השקעה בהון או מקורות אחרים. יצוין, כי החברה מנהלת מגעים עם צדדים שלישיים להשקעה בהון החברה ואולם נכון למועד זה טרם הושגו הסכמות מחייבות וכי אין וודאות כי יהיו הסכמות.

 

כמו כן, וכחלק מהחלטת הדירקטוריון, הודיע מנכ"ל החברה, משה דיין, על הפחתת שכרו כך ששכרו יופחת ל- 5 אלפי ש"ח (ברוטו) לחודש במקום 80 אלפי ₪ עד כה, בצירוף זכויות סוציאליות בהתאם לשכרו טרם ההפחתה.

 

בנוסף, מנהל הטכנולוגיות הראשי בחברה יובל תמיר, שהוא גם מבעלי השליטה בחברה, הודיע על השהיית משיכת דמי הניהול והחזר הוצאות הדלק להם הוא זכאי. הפחתת שכרו של מנכ"ל החברה והשהיית משיכת דמי הניהול והחזר הוצאות הדלק של מנהל הטכנולוגיות הראשי, יהיו עבור חודשים נובמבר ודצמבר 2019 בלבד ובכך שההפרש ישולם להם במועד השלמת השקעה בחברה או באינפימר טכנולוגיות של לפחות חצי מיליון דולר ארה"ב.

 

בכל מקרה בחלוף התקופה האמורה יוחזרו שכר מנכ"ל החברה ודמי ניהול והחזר הוצאות הדלק של מנהל הטכנולוגיות הראשי לסכומם המקורי, וכל יתר תנאי העסקתם וההתקשרות עמם יוותרו על כנם.

 

בחברה מבהירים כי אינפימר טכנולוגיות והשותפות ממשיכות לקיים את הפעילות השוטפת

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה