הכנסות אל-מור חשמל עלו ב-20%, אך הרווח הנקי נחתך ב-43%

הרווח הנקי הסתכם ב-3 מיליון ₪ ברבעון השלישי של השנה לעומת 5.3 מיליון ₪ ברבעון המקדים; מתחילת השנה חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 12.5 מיליון שקל

חדשות ספונסר 14/11/2019 12:12

א+א-

אל-מור חשמל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019. החברה מתמחה בתכנון והקמה של מערכות אנרגיה וחשמל מורכבות.

 

דוחות החברה מצביעים על גידול של 20% בהכנסות אשר הסתכמו ברבעון השלישי לכ-76.5 מיליון שקל, לעומת כ-63.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בתחום פעילות פרויקטי החשמל, הן בצבר ההזמנות והן בקצב התקדמות הפרויקטים.

 

ההכנסות בתחום פרויקטי החשמל בחברה בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכם בכ-262 מיליון שקל, ומהווה כ-91% מסך הכנסות מגזר פעילות זה ב-2018 כולה.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון השלישי בכ-12.4 מיליון שקל, גידול של כ-6% ביחס לכ-11.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחיות הגולמית נובע מהגידול בהכנסות. שיעור הרווחיות הגולמית ברבעון השלישי של 2019 נאמד בכ-16.2% מסך הכנסות החברה ומושפע, בין השאר, מפרויקטים בתחום החשמל בהם מבוצעות עבודות הנדסה אזרחית משמעותיות על ידי קבלן משנה ובעיקר השפעתו של פרויקט אשר תרם למחזור ההכנסות ברבעון כ-15 מיליון שקל בתרומה של כ- 8% כתוצאה מכך, ירד שיעור הרווח הגולמי הכולל, ב- 2%.

 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון השלישי בכ-3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של כ-5.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בין היתר מהפסד של כ- 750 אלף ₪ בסעיף חלק הקבוצה ברווחי תוצאות חברות מוחזקות.

 

השחיקה ברווח הנקי הושפעה מירידת ערך השקעה בחברה מוחזקת בסך כ-200 אלף ש"ח וכן מירידה ברווחיות בחברה מוחזקת הפועלת בתחום מיזוג האויר אשר חלק החברה בהפסדיה ברבעון השלישי הסתכמו לכ- 550 אלפי ש"ח לאור פרויקטים ברווחיות נמוכה בתחום מיזוג האוויר.  בנוסף לאמור לעיל, הוצאות המס ברבעון עלו עקב הוצאות מיסים בגין שנים קודמות בסך של כ- 420 אלפי ש"ח.

 

תזרים המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ-7 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2019 בהשוואה לכ-1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים נובע מירידה בהון החוזר. מתחילת השנה ייצרה החברה תזרים מזומנים בהיקף של 21 מיליון שקל.

 

יתרות המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום ה-30.9.2019 עומדות על כ-17.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.6 מיליון שקל ליום 31.12.2018. הגידול ביתרות המזומנים נובע מהפעילות השוטפת של החברה וגבייה מלקוחות.

 

מאיר סרוסי, מנכ"ל אל-מור, מסר: "החברה מתמקדת במספר פרויקטי חשמל גדולים ומצליחה בהתמדה לחזק את מעמדה העסקי והתחרותי בשוק. בנוסף, במהלך הרבעון השלישי של השנה רכשנו 22% מהון המניות של חברת איי תיאו תוך השגת שליטה בחברה, אשר עוסקת בהקמת פרויקטים ובאחזקת מתקני אנרגיה לייצור חשמל על בסיס גז בהיקפים של MW 5.0-0.3.

 

אנו צופים כי תחום זה יתאפיין בביקוש גובר ובעל פוטנציאל עסקי רב. קצב ההתקדמות שלנו בביצוע פרויקטים מעיד כי אנו ערוכים היטב להמשך זכייה במכרזים". 

 

אל-מור חשמל, המוחזקת על ידי רפק תקשורת (50.01%) והמייסדים חיים גרשון ומאיר סרוסי, פועלת בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות אנרגיה, חשמל ומערכות אלקטרו-מכאניות במבני ציבור וכן במסגרת של פרויקטים פרטיים בתחומי התעשייה הכבדה, תעשיית המזון והתרופות, המסחר, תחנות כוח ותשתיות התחבורה – התקנת לוחות ומערכות חשמל, מערכות תקשורת, מערכות מתח נמוך, בעיקר בארץ אך גם במדינות ביבשת אפריקה דוגמת קניה, אנגולה וגאנה.

 

לחברה פרויקטים בתחומי תחנות כוח פרטיות מונעות בגז טבעי, והיא מעניקה שירותים לבתי זיקוק, מכוני דלקים, מתקני התפלה ומכוני טיהור. בנוסף, אל-מור הקימה פרויקט עבור מרכז רפואי שערי צדק, בית החולים הממוגן בברזילי אשקלון ואת בניין אסותא החדש ברמת החייל. לאל-מור מפעל לוחות חשמל המהווה יתרון בפרויקטים בהם נדרשים לוחות מורכבים. היקף שוק החשמל בישראל נאמד בכ-3-4 מיליארד שקל בשנה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה