ביוליין: ההפסד הנקי ברבעון היה 3.9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד 6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון הסתכמו בסך של 5.6 מיליון דולר, גידול של 0.6 מיליון דולר, או 11%, בהשוואה לסך של 5.0 מיליון דולר ברבעון השלישי - 2018

מערכת ספונסר 11/11/2019 18:29

א+א-

ביוליין אר. אקס חברה ביופרמצבטית בשלבי פיתוח קליניים שמתמקדת באונקולוגיה, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2019.

ההפסד הנקי ברבעון השלישי ל - 2019 הסתכם בסך של 3.9 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך של 6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הנקי בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 הסתכם בסך של 15.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך של 17.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות מחקר ופיתוח ברבעון הסתכמו בסך של 5.6 מיליון דולר, גידול של 0.6 מיליון דולר, או 11%, בהשוואה לסך של 5.0 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2018. הגידול נובע בעיקר מהוצאות גבוהות יותר הקשורות לניסויים הקליניים.

הוצאות שיווק ומכירות ברבעון הסתכמו בסך של 0.2 מיליון דולר, קיטון של 0.1 מיליון דולר, או 31%, בהשוואה לסך של 0.3 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2018. הקיטון נובע בעיקר מקיטון בהוצאות שכר.

הכנסות אחרות בתקופות של שלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2019 נובעות בעיקר משערוך התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן בגין כתבי אופציות בקיזוז הוצאות בגין הנפקת כתבי האופציות. הכנסות (הוצאות) אחרות בתקופות של שלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2018 נובעות בעיקר משערוך התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן בגין כתבי אופציות וכן מרווח ההון שנבע ממימוש ההשקעה ב-iPharma.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה