בדרך למיזוג: נחתם הסכם למכירת תיק האשראי של מוניציפל לאגוד

רשות התחרות התנתה את אישור המיזוג בהעברת חלק מתיק האשראי לרשויות מקומיות בעלות סיכון אשראי גבוה יחסית; כעת נותרה רק קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות להשלמת העסקה

חדשות ספונסר 11/11/2019 14:06

א+א-

בהמשך לחתימת הסכם למיזוג בנק מוניציפל , לשעבר דקסיה, עם ולתוך בנק מרכנתיל דיסקונט, עליה דיווחו החברות בנובמבר 2018, נדרשו הבנקים לסדרה ארוכה של תנאים מתלים.

 

האסיפה הכללית של בעלי מניות הבנק אישרה את המיזוג והאריכה את תוקפו והממונה על התחרות הסכים לאשר את המיזוג בכפוף למספר תנאים שעיקרם הוא העברת חלק מתיק האשראי לרשויות מקומיות בעלות סיכון אשראי גבוה יחסית, באופן בלתי חוזר לרוכש בעל משאבים וכישורים הנדרשים על מנת לנהל את תיק האשראי, להעניק אשראי לרשויות מקומיות בעתיד ולהתחרות בחברות המתמזגות ביחס לכל סוגי הרשויות המקומיות, ובכלל זה לרשויות מקומיות בעלות דרגת סיכון אשראי גבוהה יחסית.

 

ביום 11 בנובמבר 2019 חתמו הבנק, מרכנתיל ובנק אגוד לישראל בע"מ על הסכם למכירת תיק אשראי לבנק אגוד לישראל .השלמת המכירה תעשה בד בבד עם השלמת המיזוג. מכירת תיק האשראי הינה בהתאם לתנאי שנקבע באישור הממונה על התחרות ולאחר שזהות הרוכש, היקף תיק האשראי והרכבו אושרו על ידי רשות התחרות

 

עם החתימה על הסכם המכר, יתמלאו כל התנאים המתלים למיזוג בין הבנק לבין מרכנתיל, למעט קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות.

 

בכפוף להוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, רשות ניירות ערך ובנק ישראל, המועד הצפוי להשלמת המיזוג הוא הראשון בדצמבר 2019. אם אכן יתבצע המיזוג בתאריך זה, תסתכם התמורה הכוללת עבור כלל מניות הבנק בסכום של כ-692.5 מיליון ₪, או 784.36 ₪ למניה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה