צ’ק קאפ: ההפסד ברבעון השלישי היה 3.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד

הכנסות מימון, נטו, ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 62 אלף דולר, בהשוואה לסך של כ- 99 אלף דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה

מערכת ספונסר 06/11/2019 16:20

א+א-

חברת צ’ק קאפ דיווחה היום כי ההפסד שלה ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 3.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד בסך של כ- 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עוד הודגם בדיווח הרבעוני כי הכנסות מימון, נטו, ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 62 אלף דולר, בהשוואה להכנסות מימון, נטו, בסך של כ- 99 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

חברת צ’ק קאפ מצויה בשלבי פיתוח קליני בתחום הדיאגנוסטיקה הרפואית ומפתחת את C-Scan, מערכת המבוססת על גלולה לביצוע בדיקות סקר למניעת סרטן המעי הגס על ידי איתור פוליפים טרום סרטניים, ללא צורך בהכנה מוקדמת של המעי.

הוצאות מחקר ופיתוח, נטו, ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 2.7 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 1.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. לדברי החברה, הגידול נובע בעיקרו מגידול של כ- 0.6 מיליון דולר בהוצאות בגין ניסוי ה- Pilot של החברה המצוי בעיצומו, וכן בגין הוצאות קבלני משנה וחומרים, כמו גם מעלייה של כ- 0.1 מיליון דולר בשכר ובהוצאות נלוות כתוצאה מהגידול בכח-האדם וכן מקיטון של כ- 0.2 מיליון דולר במענקים, אשר התקבלו בשנת 2018 מהרשות הישראלית לחדשנות (IIA), ונרשמו כקיטון בהוצאות מחקר ופיתוח בשנת 2018.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 0.8 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההפסד התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם לסך של כ- 3.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד תפעולי בסך של כ- 2.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

סך המזומנים ושווי מזומנים, מזומן מוגבל, ופקדונות בנקאיים לזמן קצר נכון ל- 30 בספטמבר 2019 הסתכמו לסך של כ- 11.5 מיליון דולר, בהשוואה לסך של כ- 14.7 מיליון דולר נכון ל- 30 ביוני 2019 ולכ- 14.6 מיליון דולר נכון ל- 31 בדצמבר 2018.

במסגרת העדכון העסקי שפורסם לצד התוצאות הכספיות, צויין כי צפוי המשך התקדמות בניסוי ה- Pilot בארה"ב במערכת ה- C-Scan, המתקיים במרכז הרפואי של בית הספר לרפואה באוניברסיטת NYU ובמאיו קליניק, לקראת השלמתו בסוף שנת 2019.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה