חדשות שוק ההון

המשרד להגנת הסביבה: היתר הפליטה לאסדת לווייתן נכנס לתוקף

היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירות במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר; הזרמת הגז מהמאגר תחל בשבועות הקרובים

חדשות ספונסר 06/11/2019 12:30

א+א-

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי היום הושלם ונכנס לתוקף היתר הפליטה לאסדת לווייתן, המופעלת על-ידי חברת נובל אנרג’י מדיטרניאן לימיטד. היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירות על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר, הכול לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים. ב-16 באוקטובר ניתן על-ידי הוועדה הבין-משרדית שמוביל המשרד היתר ההזרמה לים.

 

הזרמת הגז הטבעי מאסדת לווייתן היא שלב הכרחי בדרך לסגירת היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין (יחידות 1-4), ובהפחתת שימוש בדלקים מזהמים במשק כולו. כניסת הגז הטבעי לישראל, תוך הגדלת ההסתמכות של משק האנרגיה על אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה והתייעלות אנרגטית, תוביל לשיפור איכות האוויר במדינה כולה ולשיפור בריאות הציבור.

 

לפי המשרד להגנת הסביבה, הגז הטבעי הוא הדלק הפוסילי הכי פחות מזהם, ומשמש כדלק מעבר בדרך למשק אנרגיה המשלב באופן מיטבי אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה.

 

כמקובל בעת הפעלת מתקן חדש, תתקיים תקופת הרצה לאסדת לווייתן, שתהיה מוגבלת בזמן. עבור הפעילויות באסדה בתקופת זו יינתנו הנחיות ודרישות נפרדות במסגרת תוכנית הרצה שתוגש לבחינה ואישור הממונה, כחלק מתנאי היתר הפליטה וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה. יצוין, כי תוכנית ההרצה שהוגשה למשרד לא אושרה בשלב זה, ונובל נדרשה לבצע תיקונים ושינויים מהותיים. ללא תוכנית הרצה מאושרת וללא הקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר סביבתי בהתאם להוראת הממונה ובהתאם לתנאי היתר הפליטה, לא תותר הפעלה של המתקן.

 

עיקרי תוכנית ההרצה יכללו: לוחות זמנים מפורטים על התוכנית; תוכנית לניהול סיכונים; פירוט השפעת הפליטות על קו החוף; מועדים קריטיים ועוד. בכוונת המשרד לבצע פיקוח, ניטור ובקרה הדוקים במהלך תקופה זו, שתימשך כחודשיים. במהלך תקופה זו, לפי הצהרת נובל, ייפלטו 49 טון NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן), במהלך שני פרקי זמן של 8 שעות. המשרד חייב את בעל מקור הפליטה לפרסם באופן ברור את השלבים השונים בתוכנית זו, ולעדכן את הציבור.

 

המגבלות העיקריות שיחולו על אסדת לווייתן: מגבלה שעתית ושנתית של פליטת תרכובות אורגניות נדיפות ושל בנזן כמו גם על מזהמים אחרים; חיוב יישום טכנולוגיות טיפול מיטביות לרבות הטיפול בגזי הפליטה (BAT); ואיסור פליטת תרכובות אורגניות נדיפות בזמן תקלה (הפעלת לפידים).

 

חובות ניטור ודיגום: האסדה מחויבת בניטור ודיגום בשלושה מעגלים: במקורות הפליטה באסדה (ארובות ואביזרי ציוד); דיגום סביבתי בשולי האסדה; וניטור סביבתי ביישובי החוף.

 

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "מדינת ישראל פועלת בנחישות לשיפור איכות האוויר על-ידי הפסקת השימוש בפחם ובדלקים מזהמים. אחרי ששמענו את הערות הציבור והטמענו את חלקן, ולאחר בדיקה קפדנית שכללה גם את דחיית הבקשה ודרישה לתיקונה, ניתן היתר פליטה הצפוי להפחית את המזהמים הנפלטים כיום מתחנת הכוח הפחמית בחדרה. זהו שלב מהותי במעבר של משק האנרגיה בישראל לדלקים נקיים יותר, והתבססותו על אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה