אלקו השלימה את העסקה לרכישת סופרגז

החברה רוכשת בעלות מלאה על גרנית הכרמל, המחזיקה ב-100% ממניות סופרגז; במועד ההשלמה שילמה אלקו סך של כ-567.5 מיליון שקל, מתוך כ-817.5 מיליון שקל

חדשות ספונסר 05/11/2019 15:13

א+א-

קבוצת אלקו דיווחה היום על השלמת העסקה לרכישת חברת שיווק הגז, סופרגז, המוחזקת במלואה ע"י גרנית הכרמל מידי קבוצת עזריאלי, זאת לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים להשלמת העסקה, לרבות קבלת אישור הממונה על התחרות ואישור משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

 

אלקו ביצעה את העסקה באמצעות חברת אנרגיה ירוקה ד.מ.ז בע"מ, חברה פרטית המוחזקת על ידה בשיעור של 98.75%. במועד ההשלמה שילמה אנרגיה ירוקה לקבוצת עזריאלי (יחד עם 20 מיליון שקל ששולמו כמקדמה) סך של כ-567.5 מיליון שקל, מתוך סך התמורה שנקבעה על כ-817.5 מיליון שקל.

 

יתרת התמורה, שטרם שולמה, תשולם ב-7 תשלומים נדחים לא שווים, מידי 12 חודשים, החל מתום 12 חודשים ממועד ההשלמה.

 

לצורך מימון התשלום החלקי של העסקה, בנוסף לשימוש במזומנים הקיימים בקופת החברה, התקשרה אלקו במספר התקשרויות לקבלת מימון חיצוני. בין היתר, סופרגז מתקשרת בהסכמי מימון עם שני תאגידים בנקאיים ישראליים, לפיהם יעמידו שני הבנקים יחד אשראי בהיקף כולל של כ-320 מיליון שקל. כל אחד מהבנקים יעמיד לסופרגז, בנוסף למסגרת האשראי לזמן קצר, הלוואה לטווח ארוך בסך הנ"ל.

 

כמו-כן, חברת אנרגיה ירוקה התקשרה בהסכמים עם 2 גופים מוסדיים לקבלת הלוואות בסכום כולל של כ-90.8 מיליון שקל לתקופה של 10 שנים, שתישאנה ריבית שנתית בשיעור של 0.5%. הגופים קיבלו כתבי האופציה המאפשרים להם לרכוש עד 20% ממניות מאנרגיה ירוקה או בסופרגז לתקופה של 10 שנים, ובמחיר מימוש השווה לשווי לפיו ביצעה אלקו את השקעתה.

 

אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "אנו שמחים על השלמת העסקה לרכישת גרנית הכרמל וסופרגז. השקעה זו תהווה זרוע עסקית חדשה עבור אלקו, לצד האחזקות הקיימות באלקטרה בע"מ, אלקטרה מוצרי צריכה ואלקטרה נדל"ן. אנו רואים פוטנציאל רב בתחום תחליפי האנרגיה, הנהנה מיציבות לטווח ארוך ומנאמנות לקוחות, ובכוונתנו לפעול כדי להרחיב זרוע פעילות זו ולהפכה לאחד ממנועי הצמיחה של אלקו בשנים הקרובות".

 

עורכי הדין שליוו את אלקו בעסקה הם עוה"ד שרון אמיר, מיטל לדרמן, נועם שועלי ומרב דנור ממשרד נשיץ ברנדס אמיר. את קבוצת עזריאלי ייצגו מיקי ברנע, ואילן בלומנפלד ממשרד ברנע ג’פה לנדה ושות’. רואי החשבון שליוו את העיסקה הם רו"ח יובל גנני ורו"ח רחל אור, ממשרד ארנסט אנד יאנג.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה