חדשות שוק ההון

נתיבי הגז בוחנת הקמת צינור הולכת גז למרכז אירופה

הפרויקט המשותף לנתיבי הגז ו-IGI יאפשר ייצוא גז טבעי מישראל ליוון, קפריסין ואיטליה; הפרויקט עתיד להוליך כ-10 BCM בשנה

חדשות ספונסר 05/11/2019 11:27

א+א- 1

חברת נתיבי הגז מדווחת כי אמש נחתם בין החברה לחברת IGI (Natural Gas Submarine Interconnector Greece-Italy-Poseidon) מזכר הבנות שמטרתו לבדוק היתכנות לפרויקט משותף להקמת צינור הולכת גז טבעי.

 

המקטע המדובר הוא חלק מפרויקט ה- East-Med של  IGI באזור ישראל-קפריסין ואגן מזרח הים התיכון, לצורך חיבור אזור המים הכלכליים של ישראל, באמצעות צינור ה- Med-East עם יוון, איטליה, קפריסין ומרכז אירופה, באופן אשר יאפשר ייצוא של גז טבעי מישראל לאירופה.

 

בהתאם לנתונים שפורסמו על ידי IGI, הפרויקט עתיד להוליך כ-10 BCM בשנה וזכה בשלב זה במימון של מחצית מהוצאות שלב הפיתוח, כפרויקט שהוכר על ידי האיחוד האירופאי כפרויקט .common interest

 

במסגרת מזכר ההבנות מתחייבים הצדדים להקים צוות בדיקה וועדת היגוי אשר יבחנו, בין היתר, היבטים שונים בפרויקט. מדובר על אפיון טכני ראשוני ומקדמי, כולל תוואי, נקודות חיבור עם מערכות הולכה ומתקנים קיימים, קיבולת, דחיסה ועוד.

 

כמו כן נדרשות הערכות לתקציב הנדרש לביצוע הפרויקט והפעלתו, לרבות עלויות CAPEX ו-OPEX בחינה של הדרישות הרגולטוריות וחוקיות בישראל, קפריסין ואירופה לקבלת הרישוי וההיתרים הדרושים להקמה והפעלה וגן לו"ז ותוכנית פעולה לקידום הפרויקט וביצועו.

 

עוד נקבע כי כל צד יישא בהוצאותיו בקשר למזכר ההבנות וכי הוצאות של העסקת יועצים יתחלקו בין הצדדים וההחלטה על העסקתם תתקבל במשותף בין הצדדים.

 

תוקפו של מזכר ההבנות הינו שנתיים ממועד חתימתו, או 30 ימים מהודעת אחד הצדדים על כוונתו לסיים את מזכר ההבנות מכל סיבה שהיא או מועד החתימה על הסכם התקשרות בין הצדדים לפיתוח הפרויקט – המוקדם מביניהם.

 

החלטה על השתלבות החברה בהוצאה לפועל של הפרויקט, ועל פתיחת מו"מ באשר להקמת מיזם משותף לצורך כך תתקבל בהתאם לתוצאות הבחינה המשותפת ולאחר בחינה והחלטה פנימית של כל אחד מהצדדים לפי שיקול דעתו.

 

התקשרות בין הצדדים תעוגן בהסכם התקשרות נפרד במסגרתו ייקבעו בין היתר חלקיהם של הצדדים במיזם המשותף, תפקידם, תרומתם והאפשרות לצירוף צדדים שלישיים לפרויקט. כל התקשרות בהסכם התקשרות כפופה לקבלת אישור האורגנים המוסמכים בחברה ואישורים רגולטוריים.

 

בחברת נתיבי הגז מציינים  כי בשלב זה אין ביכולתה של החברה להעריך את ההתכנות של השתלבותה בהוצאתו אל הפועל של הפרויקט.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    וואו גזיות צריכות להגיב

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    erder 05/11/2019 11:39