חדשות שוק ההון

קנאשור תרכוש תפרחות קנאביס מחוות הגידול קנערבה

החברה התחייבה להזמין כמות מינימלית של 500 קילוגרם במהלך 12 חודשים; תפרחות הקנאביס ישמשו לייצור מוצרי קנאביס רפואי במפעל של החברה

חדשות ספונסר 30/10/2019 09:57

א+א-

חברת הקנאביס הרפואי קנאשור, שבשליטת שמעון בר קמה וניר פלס, בעלי השליטה בחברת סולבר, מדווחת היום כי התקשרה בהסכם עם חוות גידול צמחי קנאביס בעלת רישיון GAP-IMC שלב א’, קנערבה ועם מר מור זילברשטיין, לרכישת תפרחות קנאביס רפואי. תפרחות אלו יגודלו בקנערבה בתנאי Indoor ,וישמשו לצרכי ייצור מוצרים מבוססי צמח הקנאביס על ידי החברה.

 

התמורה שתשלם קנאשור עבור התוצרת נקבעה על ידי הצדדים כתלות בריכוז החומרים הפעילים (CBD/THC) בתוצרת וכן בהתאם לאיכות התוצרת. החברה התחייבה להזמין כמות מינימלית של 500 קילוגרם במהלך 12 החודשים שתחילתם במועד התקיימות התנאים המתלים. כל כמות אספקה של תוצרת מעבר לכמות המינימלית, תיקבע בהסכמת הצדדים.

 

ההסכם הוא לתקופה של שנה אחת שתחל במועד תחילת סבב הגידול הראשון על ידי קנערבה או במועד תחילת פעילות מפעל הייצור של החברה, המאוחר מביניהם. העסקה מותנית בכך שקנערבה תקבל ותחזיק את כל הרישיונות הנדרשים מהיק"ר לחוות גידול של קנאביס רפואי וכן אישורים למפעל לייצור מוצרי הקנאביס.

 

במידה ולא יתקיימו התנאים המתלים בתוך 24 חודשים ממועד החתימה על ההסכם, יוכל כל צד לבטתל את ההסכם בהתראה מוקדמת של 30 יום מראש ובכתב. בנוסף, במידה ויפתח השוק לייצוא, יוכל כל אחד מהצדדים להביא לסיום ההסכם בהתראה של 60 יום.

 

תפרחות הקנאביס הרפואי שירכשו מקנערבה ישמשו לייצור מוצרי קנאביס רפואי במפעל הייצור של החברה. נכון להיום, החברה השלימה את הקמת מפעל הייצור כמתוכנן, וכעת עוסקת בביצוע ולידציות לתהליכי הייצור במפעל, כהכנה לקראת המבדק המסכם של היק"ר וקבלת רישיון עיסוק למטרת ייצור קנאביס רפואי מהיק"ר. לאחר קבלת האישור כאמור, החברה תוכל לעבור לייצור מסחרי של מוצרי קנאביס רפואי ואריזתם, בתקן GMP-IMC.

 

יצויין כי תפרחת הקנאביס הרפואי שתרכוש החברה מקנערבה ואשר תגודל בתנאי Indoor ,תתווסף לתפרחת הקנאביס הרפואי שתגדל החברה במתקן הריבוי והגידול Indoor האירופוני שלה. 

 

החברה דיווחה בתחילת אוקטובר כי השלימה את הקמת מתקן הגידול, אשר יאפשר גידול של צמח הקנאביס והשורשים באוויר, ללא מצע מוצק או מימי, באמצעות התזה של מים ונוטריאנטים, בתנאי Indoor מבוקרי טמפרטורה, לחות, תאורה וניהול האוויר.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה