בית המשפט על דורי בנייה: ”אין ספק כי פני החברה לפירוק”

השופטת איריס לושי-עבודי: "יש לדחות את הסדר הנושים המוצע, הואיל והסדר מציע הפעלה גרעונית של החברה על חשבון נושיה"

חדשות ספונסר 28/10/2019 12:12

א+א-

חברת לוזון בניה מדווחת היום בהמשך לבקשת הפירוק שהוגשה נגד חברת דורי בניה ודיון בהצעת הסדר נושים, כי בית המשפט עיכב לפי שעה מתן צו לפתיחת הליכים לדורי בניה ודחה את הסדר הנושים שהוצע על ידה.

 

בית המשפט הורה למנות את עורכי הדין עופר שפירא ואיתי הס כנאמנים זמניים לדורי בניה. עוד קבע כי בית המשפט כי הנאמנים הזמניים "יפעלו תחת ההנחה כי פני דורי בניה לפירוק" אך אם ימצאו לנכון הם רשאים לפעול גם בכיוונים אחרים במסגרת הזמן שיעמוד לרשותם, לרבות ניסיון להשיג הסדר משופר עם בעלת השליטה בדורי בניה – קבוצת לוזון.

 

במסגרת תפקידם, הנאמנים הזמניים הוסמכו לתפוס את נכסי דורי בניה ולנהל אותם והם יהיו רשאים להעסיק עובדים ולשכור שירותים וכן לקיים דיונים עם נושי דורי בניה, לקוחותיה וכד’. בנוסף הוסמכו עורכי הדין לבדוק את מצב עבודות הבדק והביצוע של דורי בניה, הערבויות השונות הקשורות בפעילותה, התחייבויותיה ומקורותיה, נכסיה, ההליכים המשפטיים בהם היא מעורבת ושעבודים שיצרה לטובת בעלת השליטה בה כמו גם את כלל יחסיה של דורי בניה עם החברה ויתר חברות הקבוצה.

 

במסגרת הסמכויות שהעניק ביהמ"ש לנאמנים הזמניים, הושעו סמכויות דירקטוריון דורי בניה ונושאי המשרה בה והן הוענקו לנאמנים הזמניים, לרבות זכויות החתימה בשם דורי בניה. כמו כן, כל תקבול שיתקבל בדורי בניה החל ממועד מינוי הנאמנים הזמניים, בחשבונות הבנק של דורי בניה, לרבות כספים מעוכבים בבנקים או אצל מזמיני עבודה או כל מחזיק אחר בשל רישום עיקולים על נכסי דורי בניה, יועברו לחשבון נאמנות אשר יפתח על שמם של הנאמנים הזמניים וינוהל על ידם, בכפוף לאישור ביהמ"ש.

 

דורי בניה ניסתה לאשר הסדר שבבסיסו ביטול עיקולים שהוטלו על החברה בתביעה של דיירי מגדל תל אביב, שהגיעו לסכום של 16.2 מיליון ₪, גביית חובות מספקים שהצטברו לסך של 64 מיליון ₪ והזרמת כספים של הבעלים, בהיקף שלא נמסר בהסדר המוצע.

 

נושי החברה, ביניהם בנקים, ספקים, רוכשי דירות ומנפיקי ערבויות, התנגדו למתווה ההסדר. השופטת לושי-עבודי התנגדה אף היא ובמילים חריפות הביעה את דעתה על ההסכם:"הסדר זה לוקה באי בהירות רבה, אינו כולל תרומת בעלים משמעותית ו"אמיתית", מציע הפעלה גרעונית של החברה על חשבון נושיה ולמעשה לאו-הסדר הוא".

 

למרות הדברים הקשים, הוסיפה השופטת כי יש מקום להאריך ב-30 יום את תוקפם של הסעדים הזמניים, כלומר לאסור פתיחה של הליכי גביית חובות נגד החברה או המשך של הליכי גבייה שכבר החלו. 

  1. מניות בכתבה
  2. לוזון קבוצה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה