חדשות שוק ההון

שיכון ובינוי: חברת בת קבלה רישיון ייצור חשמל קבוע בפרויקט ”שניאור צאלים”

ההכנסות מהמתקן צפויות לעמוד על 75 מיליון שקלים ברוטו בשנה

חדשות ספונסר 15/10/2019 10:30

א+א-

החברה מתכבדת לדווח כי בתאריך 10 באוקטובר 2019, הוענק לתאגיד הנמצא בבעלותה המלאה (בעקיפין) של החברה, רישיון ייצור חשמל קבוע לפרויקט "שניאור צאלים"- שהינו תחנת כוח פוטו-וולטאית בהספק מותקן של כ- 120 מגה וואט באזור הנגב בסמוך לקיבוץ צאלים.

החברה מעריכה כי התקבולים ברוטו ממכירת חשמל שייוצר על ידי המתקן, יסתכמו בסך של כ-75 מיליון ש"ח לשנה, ויתפרסו על פני תקופת הפעלה של כ 20 שנים.

לאחר קבלת רישיון ייצור החשמל הקבוע כאמור לעיל, התמלאו כל התנאים הנדרשים לצורך התחלת הפעלתו המסחרית של המתקן, ולפיכך צפוי המתקן להתחיל בקרוב את פעילותו המסחרית ולהניב הכנסות, בתעריף מובטח וצמוד מדד למשך כל תקופת הפעלתו.

עבודות הקמת המתקן בוצעו על ידי קבלן הקמה שמחצית מהזכויות בו מוחזקות על ידי חברה בת בבעלותה המלאה של החברה והיתרה על ידי צד שלישי שאינו קשור לחברה. הפעלת המתקן תעשה על ידי קבלן הפעלה המוחזק במלואו (בעקיפין) על ידי החברה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה