מניבים ריט רוכשת בניין משרדים ברעננה ב- 51 מיליון ₪

העסקה משקפת לנכס תשואה של כ- 7% בתפוסה מלאה; היקף נכסי הקרן לאחר הרכישה הינו כ- 850 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 02/10/2019 09:56

א+א-

קרן הריט "מניבים" רכשה בנין משרדים ומסחר, בן 3 קומות, בשטח של כ- 4,500 מ"ר, וכן חניות עיליות. הבניין ממוקם במיקום מרכזי, באזור התעשיה ברעננה. נכון למועד הרכישה עומד שיעור התפוסה בבניין על כ- 94%. הבניין מושכר לכ- 14 שוכרים הכוללים בין היתר, הייטק, מקצועות חופשיים, מסחר וכו’.

 

הבניין נרכש לפי שווי של 51 מיליון ש"ח, ולאחר השכרתו המלאה הוא צפוי להניב NOI של כ-3.6 מיליון ש"ח בשנה. העסקה משקפת לנכס תשואה של כ- 7% בתפוסה מלאה. בכוונת החברה לממן את רכישת הנכס מתוך אמצעיה העצמיים של החברה.

 

תשלום ראשון בסך של 5 מיליון ש"ח הופקד בנאמנות עד למועד התקיימותם של התנאים המתלים. יתרת התמורה בסך של 46 מיליון ש"ח, תשולם על ידי החברה בתוך 7 ימי עסקים ממועד התקיימות התנאים המתלים.

 

חלק מיתרת התמורה ישמש לפירעון הלוואה בנקאית שהועמדה למוכר כנגד מחיקת משכנתא הרשומה לטובת תאגיד בנקאי וחלקה האחר תופקד בפיקדונות נאמנות לצורך הבטחת המצאת אישורי מיסים, סיום הסדרת הליך רישויי הנדרש במקרקעין, סיום שיפוץ חלקים מהבניין על ידי המוכר ורישום הזכויות על שם החברה.

 

היקף כלל הנכסים של החברה לאחר רכישה זו משתרע על פני כ- 100 אלף מ"ר עילי לשימושים שונים וכ- 23 אלף מ"ר חניונים, בראש העין, ירושלים, הר טוב, רחובות, רמלה וכפר סבא.

 

היקף נכסי הקרן לאחר הרכישה הינו כ- 850 מיליון ש"ח. נכס נוסף אותו רכשה מניבים, בשיתוף עם מיטב דש (חלקה של מניבים 60%), הינו מגדל משרדים בשטח של כ-25 אלף מ"ר בצומת רעננה-כפר סבא. הקמתו של מגדל מניבים-מיטב נמצאת בעיצומה, והשלמת המגדל בהיקף השקעה צפוי של כ-350 מיליון ש"ח מתוכננת עד לסוף שנת 2020.

 

עופר אברם, מנכ"ל מניבים, אמר: "רכישת הנכס ברעננה תואמת את אסטרטגיית החברה להשקעה בנכסים איכותיים. מדובר בנכס במיקום מצוין וייחודי אשר כבר היום נהנה מתפוסה כמעט מלאה. 

 

חלק מדמי השכירות הנוכחיים בבניין שרכשנו הינם נמוכים באופן יחסי, ואנחנו מזהים פוטנציאל להעלאתם בעתיד. אנו ממשיכים לפעול להרחבת היקף הנכסים במטרה להמשיך ולהשיא ערך לבעלי המניות, ומקווים שבחודשים הקרובים נשלים רכישות נוספות תוך ניצול המזומנים שבידינו".

 

כניסתו של ההסכם לתוקף מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים, בין היתר, השלמת רישום זכויות החכירה המהוונות על שם המוכר, על פי הסכם חכירה חדש שיחתם עם רשות מקרקעי ישראל, וזאת בתוך תקופה של 120 ימים מיום התקשרות הצדדים.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה