מגה אור רוכשת מניות קרגל להבים ב-41.6 מיליון ש”ח

קרגל שוכרת מבנה בפארק התעסוקה מקרגל להבים; על פי ההסכם החדש החברה תשכור את המבנה ל-15 שנה בתמורה לכ-1 מיליון ש"ח בשנה

חדשות ספונסר 26/09/2019 17:20

א+א-

חברת מגה אור מדווחת היום על הסכם לרכישת 5,000 מניות של חברת קרגל להבים בתמורה ל-41.675 מיליון ש"ח. המניות מהוות 50% מהחברה, כך שלאחר הרכישה יחזיקו חברת האם קרגל ומגה אור בחלקים שווים בחברה. קרגל להבים היא הבעלים של מקרקעין ועליו מבנה בפארק התעסוקה עידן הנגב המושכרים לקרגל, שמנהלת שם את פעילות הייצור שלה. 

 

סכום התמורה שנקבע בין החברות מבוסס על היתרות במאזן קרגל להבים ליום 30 ביוני, 2019 ,ועל ההסכמה בין הצדדים לגבי שווי המקרקעין והמבנה, שסוכם לסך של 180 מיליון שקלים חדשים, כאשר סכום זה יעודכן במועד ההשלמה בהתאם להתאמות הקבועות בהסכם המכר.
 
 
במסגרת הסכם המכר תוסב ותועבר אל החברה מחצית מהלוואות הבעלים שהועמדו על ידי קרגל לקרגל להבים, ועמדו נכון ליום 30 ביוני, 2019 ,על סך מצטבר של 41.973 מיליון ש"ח, וזאת כנגד תשלום לקרגל בסך השווה למחצית סכום הלוואות הבעלים. כך, לאחר ביצוע הרכישה תהיה קרגל להבים חייבת לחברה ולקרגל הלוואות בעלים בסכומים ובתנאים זהים.
 
במועד השלמת העסקה תשלם החברה לקרגל את התמורה בגין המניות הנרכשות ואת התמורה בגין הלוואות הבעלים הנרכשות, ובאותו מועד החברה תיטול מחצית מהיקף הערבויות וההתחייבויות של קרגל להבים, אשר תוקפן נמשך גם לאחר מועד השלמת העסקה.
 
בנוסף להסכם המכר חתמה החברה אל מול קרגל על הסכם בעלי מניות אשר ייכנס לתוקף במועד ובכפוף להשלמת
הסכם המכר. להסכם המכר צורף כנספח נוסח של הסכם שכירות ביחס לנכס, אשר ייחתם וייכנס לתוקף במועד השלמת ההסכם ויחליף את הסכם השכירות הנוכחי בין קרגל לקרגל להבים.
 
תקופת השכירות על פי הסכם השכירות החדש כוללת תקופה בסיסית של 180 חודשים שלאחריה יעמדו לקרגל שתי תקופות אופציה נוספות, הראשונה בת 60 חודשים, והשנייה בת 59 חודשים, כך שלכל היותר, סך כל תקופת השכירות המקסימלית לא תעלה על 24 שנים ו-11 חודשים. דמי השכירות החודשיים אשר תשלם קרגל בגין המושכר במהלך תקופת השכירות יעמדו על סך של כמיליון ש"ח בשנה. 
 
להבטחת התחייבויות קרגל לתשלום דמי השכירות ויתר התשלומים החלים עליה בהתאם להוראות הסכם השכירות החדש ולפינוי המושכר על פיו, תמציא קרגל לקרגל להבים ערבות בנקאית בסך של 6 חודשי שכירות.
 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה