בנק ירושלים הגיש הצעה משופרת לרכישת בנק דקסיה

ההצעה הנוכחית מסתכמת ב-720 מיליון ₪; בנק ירושלים מציע גם פיצוי של 15 מיליון ₪ אם הצעתו תתקבל אך לא תאושר על ידי גורמי הרגולציה

חדשות ספונסר 24/09/2019 12:12

א+א-

מערכה נוספת בקרב על רכישת בנק דקסיה (מוניציפל) מתרחשת היום, כאשר מבנק ירושלים נשלח מכתב לדירקטוריון דקסיה עם הצעה משופרת לרכישה העומדת על 720 מיליון ₪. בנק ירושלים ממשיך להיאבק על זכותו לרכוש את דקסיה, למרות שדקסיה סיכמה באופן עקרוני את העסקה עם בנק דיסקונט למיזוג לתוך מרכנתיל.

 

במכתב שנשלח היום עם הכותרת "הצעה למיזוג אסטרטגי בין בנק ירושלים ומוניציפל" ליו"ר הדירקטוריון לבנה פישמן, חוזרים ומדגישים אנשי בנק ירושלים כי "הצעת המיזוג שרירה, קיימת וממשית, ולצידה גם החלופה הכרוכה בתשלום מלא במזומן, אשר ביחס אליה אנו מתכבדים להציע שיפור נוסף, באופן בו התמורה הכוללת על פיה תעמוד על סך של 720 מיליון ₪".

 

במכתב מתייחסים בבנק ירושלים לחששות לגבי יכולת המימון של העסקה ואומרים כי לפי בדיקת בבנק, ככל שייחתם בין הצדדים הסכם מיזוג מחייב לביצוע מיזוג באמצעות "חלופת המזומן", צפויים לעמוד לרשות בנק ירושלים המקורות שיידרשו לשם השלמת ההון, ככל שתידרש השלמה, לצורך ביצוע המיזוג. זאת, בהתבסס בין היתר, על מקורותיו של בנק ירושלים וכן על מקורות חיצוניים, ובהם גיוס הון אשר בנק ירושלים נערך לבצעו.

 

בבנק ירושלים תוקפים את חוות הדעת של פרופסור ברנע, ואומרים כי חוות דעתו נערכה מבלי שנחשף לנתונים הרלבנטיים של בנק ירושלים, על כל הנובע מכך, ונפלו בה פגמים ביחס למתודולוגית הניתוח ויישומו. על פניו, המדובר בניתוח שאינו משקף את מלוא המידע הנדרש לכם ולבעלי מניות מוניציפל בכדי לקבל החלטה מיודעת בקשר עם האפשרויות העומדות בפניהם, ובכל מקרה אין בו כדי לגרוע מעדיפותה של חלופת המזומן שהוצעה על ידי הבנק.

 

כזכור, הצעת ’קבוצת דיסקונט’ שעד כה טרם קיבלה את האישורים הדרושים איננה מזכה את מוניציפל בתמורה כלשהי אם לא תצא בסופו של דבר לפועל. בניגוד לכך, מציעים בבנק ירושלים שבמידה והצעתם למיזוג תתקבל, אך לא יתקבלו אישור האורגנים המוסמכים של בנק ירושלים להסכם המיזוג, או שלא יתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים לפי דין לעסקת המיזוג במתכונת המוצעת, בנק ירושלים ישלם למוניציפל סך של 15 מיליון ש"ח.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה