חדשות שוק ההון

גב-ים זכתה במכרז להקמת פארק עסקים באוניברסיטה העברית

ההיקף הכספי של הפרויקט מוערך בכ- 1.4 מיליארד ₪, אשר יתפרס על-פני כ-10 שנים; חלק החברה בהכנסות נאמד בכ-113 מיליון ש"ח בשנה לאחר השלמת הפרויקט ואכלוסו

חדשות ספונסר 24/09/2019 13:53

א+א-

חברת גב-ים מדווחת כי ועדת המכרזים של האוניברסיטה העברית בירושלים הודיעה לחברה היום על זכייתה במכרז שפרסמה האוניברסיטה להקמתו והפעלתו של פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע בשטחי קמפוס האוניברסיטה בקריית ספרא בגבעת רם בירושלים.

 

בהתאם לתנאי המכרז, הפרויקט יורכב משני שלבים. שלב א’ אשר צפוי לכלול הקמת שלושה בניינים, בהיקף בנייה של כ-127 אלף מ"ר שהמועד להשלמתו שנקבע בתנאי המכרז הוא 36 חודשים ממועד קבלת היתר בנייה לשלב א’.

 

שלב ב’ המבוסס על מימוש זכויות בנייה מכוח תב"ע חדשה שתיזום החברה, בסמכות ועדה מחוזית, אשר במידה ותאושר תאפשר בניית מגדל בן כ-30 קומות לתעסוקה, מסחר נלווה ושימושים נוספים, בהיקף כולל של כ-140 אלף מ"ר. ביצוע והשלמת שלב ב’ כפופה לקיומם של תנאים מתלים כפי שנקבעו בתנאי המכרז, לרבות תנאים הקשורים בביצוע שלב א’ ובקיום התחייבויות מסוימות של החברה על פי מסמכי המכרז. המועד להשלמת שלב ב’ שנקבע בתנאי המכרז הוא 42 חודשים ממועד קבלת היתר בנייה לשלב ב’.

 

בהתאם לתנאי המכרז, ההתקשרות עם האוניברסיטה בקשר עם הפרויקט היא בדרך של חתימה על הסכם קומבינציה, במסגרתו החברה תרכוש מהאוניברסיטה זכויות לחכירת משנה עד ליום 7.8.2067 (עם אפשרות להארכה ל-49 שנים נוספות) במקרקעין תמורת שירותי בנייה לאוניברסיטה על המקרקעין. בהתאם לתנאי המכרז, האוניברסיטה צפויה לחתום על הסכם הקומבינציה בתוך 30 ימים ממועד ההודעה על הזכייה במכרז, וזאת בכפוף לקבלת אישור הועדה לתכנון ולתקצוב.

 

בהתאם להצעת החברה במכרז, חלוקת הזכויות הצפויה בפרויקט היא 66% לחברה ו-34% לאוניברסיטה. כמו כן, נקבעו במסגרת הסכם הקומבינציה הוראות ספציפיות לחלוקת עלויות בקשר עם הפרויקט וכן חלוקת תקבולים הצפויים מהפרויקט החורגים משיעור חלקות הזכויות הנ"ל, בהתאם ובכפוף לתנאי הסכם הקומבינציה. החברה תנהל את השטחים וחוזי השכירות בכל שטחי הפרויקט, לרבות חלק האוניברסיטה בעסקת הקומבינציה, בשיטת מאגר (POOL).

 

להערכת החברה, העלויות הצפויות של הפרויקט נאמדות בכ-1.4 מליארד ש"ח, ויתפרסו על-פני כ-10 שנים, וחלק החברה בהכנסות הצפויות נאמד בכ-113 מליון ש"ח בשנה, לאחר השלמת כלל הפרויקט ואכלוסו במלואו.

 

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, ציין היום: "חברת גב-ים ממשיכה במסלול מאוד ברור ועקבי של מהלכי ייזום אינטנסיביים ומציבה היום נדבך נוסף באסטרטגיה המובנית של גב-ים להקמת פארקי הייטק. הקמת פארק ההיי טק בירושלים הינו שילוב של שני תחומים בהם מתמחה גב-ים: הקמה של פארקי הייטק והפעלתם (כדוגמת פארק מתם בחיפה, פארק גב-ים נגב בבאר שבע, פארק גב-ים הרצליה ומרכז גב-ים הרצליה, פארק גב-ים רחובות) לצד שיתוף פעולה עם האקדמיה (פארק גב-ים נגב, בשיתוף אוניברסיטת בן-גוריון; ופארק גב-ים רחובות, בשיתוף מכון ויצמן).

 

זכייה זו ממשיכה לבסס את המוניטין של גב-ים כחברת הנדל"ן המניב המובילה בארץ. אנו גאים ומודים להנהלת האוניברסיטה העברית על האמון, ואין לי ספק כי הפארק אשר יוקם בירושלים יעניק לחברות הצעירות והפעילות בעיר אפשרות להיות חלק מפארק חדיש אשר יהווה אבן שואבת לחברות מובילות ויחבר בין העשייה האקדמית לתעשיית ההייטק והתעשיות המתקדמות.

 

רותם רביבי מנכ"ל חברת נכסי האוניברסיטה העברית אשר ננהלה את המכרז: "הוג’יטק הינו פרויקט ייחודי וראשון מסוגו בישראל שיאפשר שילוביות וממשק ישיר בין המחקר שבקמפוס ספרא לבין החברות שבפארק. אחד מיתרונותיו המרכזיים של הפארק יהיה האקו סיסטם הייחודי שישנו בקמפוס ספרא הכולל את השילוב בין הידע, ההון האנושי והתשתיות הפיזיות האיכותיים הקיימים בקמפוס, עם הרוח היזמית והיצירתיות של חברות ההיי טק והביוטכנולוגיה אשר מאפשרים ניצול מקסימלי של סביבת העבודה הקיימת בקמפוס הן לטובת החברות והן לטובת האקדמיה.

 

אני משוכנע כי חברת גב ים יחד עם האוניברסיטה העברית והרל"י יקימו את פארק ההי טק המתקדם בישראל אשר ישנה את מפת התעסוקה בירושלים ויוסיף כ 5,000 מקומות עבודה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה