תביעה ייצוגית בארה”ב נגד ישראמקו אינק בטענה להשמטת מידע

התובעים מבקשים למנוע את השלמת עסקת המיזוג, ובמידה ותושלם לבטלה או לפסוק פיצוי לבעלי המניות; תגובת ישראמקו אינק טרם התקבלה

חדשות ספונסר 22/09/2019 14:35

א+א-

חברת נפטא מדווחת היום, בהמשך להתקשרותה עם ישראמקו אינק. בהסכם מיזוג, כי לבית המשפט המחוזי בדלאוור טקסס הוגשה תביעה ייצוגית נגד ישראמקו אינק והדירקטורים שלה.

 

על פי טענת התובעים, בזימון לאסיפה הכללית של בעלי המניות של ישראמקו לצורך אישור עסקת המיזוג המשולש ההופכי בין החברה וחברות הבת לבין ישראמקו, נשמט מידע מהותי שעיקרו אי גילוי של מידע שהיה חשוב לצורך קבלת ההחלטה על המיזוג.

 

בין הדברים אליהם לא דווח, לטענת התובעים, היו אי וודאויות מסוימות שהוצגו לוועדה הבלתי תלויה של ישראמקו על ידי יועציה הפיננסים של הוועדה, מהות דיונים פנימיים של הוועדה בנוגע לתחזיותיה הפיננסיות, מצגות שונות שהוכנו לוועדה על ידי החברה ועל ידי יועציה הפיננסים של הוועדה וכן גובה התגמול לו זכאים חברי הוועדה.

 

לטענת התובעים, בעקבות השמטת המידע המדובר, הזימון לאסיפה היה שגוי ומטעה ומהווה הפרה של חוק ניירות הערך האמריקאי. לטענתם, גילוי המידע היה מהותי לצורך קבלת החלטה ביחס לאישור עסקת המיזוג המדוברת.

 

התובעים מבקשים למנוע את השלמת עסקת המיזוג, ובמידה ותושלם לבטלה או לפסוק פיצוי לבעלי המניות. כמו כן מבקשים התובעים להורות לדירקטורים של ישראמקו אינק לפרסם זימון מתוקן לאסיפה הכללית וכן לשלם לתובעים את הוצאות התביעה לרבות שכר טרחת עורכי דין ומומחים שונים.

 

תגובתה של ישראמקו אינק לתביעה טרם הוגשה ומנפטא נסמר כי בשלב ראשוני זה אין ביכולתה להעריך את סיכויי התביעה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה