מעלות משנה את תחזית הדירוג של כלל ביטוח לשלילית מיציבה

"סביבת הריבית הנמוכה, צמיחת פרמיות חלשה ונטל הוצאה כבד ממשיכים להערכתנו להכביד על רווחיותה של כלל ביטוח, המציגה ביצועים תפעוליים חלשים בהשוואה למתחרותיה המקומיות"

חדשות ספונסר 16/09/2019 16:36

א+א-

חברת מעלות מאשרת את דירוג המנפיק של כלל ביטוח +AA אך מורידה את תחזית הדירוג לשלילית בשל היחלשות ברווחיות.

 

במעלות מסבירים כי שינוי תחזית הדירוג לשלילית משקפת את הערכתם כי הרווחיות של כלל ביטוח עלולה להישחק אף יותר בשנתיים הקרובות, מרמה חלשה ממילא. רווחיות החברה רגישה מאוד לשינויים בסביבת הריבית ובהכנסות מהשקעות ומושפעת מצמיחת פרמיות חלשה ואובדן נתח שוק, בעיקר בביטוח כללי.

 

יתר על כן, אנו סבורים שנטל ההוצאות המהותי של החברה מכביד במידה רבה על רווחיותה, ומונע מעלייה בהכנסות מהשקעות ומצמיחה בפעילות להתבטא בשורת הרווח. כתוצאה מכך, התשואה על ההון הממוצעת בחמש השנים האחרונות הייתה נמוכה, כ-4% , בהשוואה לממוצע של המתחרות המקומיות שעמד על 8% ,כאשר ב-2018 התשואה עצמה הייתה שלילית ועמדה על 2.2%- ,וחלקה של החברה בסך הפרמיות ברוטו בענף הביטוח בישראל ב-2018 ירד ל-15.6% בהשוואה ל-17.2% ב-2013.

 

להערכתנו, הימשכות סביבת הריבית הנמוכה והתחרות המתעצמת, במיוחד בתחום הביטוח הכללי, עלולות להקשות על ביצוע מוצלח של תכניות החברה להתמודדות עם בעיות אלו ועל החזרתה לפסי צמיחה יציבה תוך ריסון נטל ההוצאות. אנו סבורים כי סביבת הריבית הנמוכה מביאה גם להגברת תיאבון הסיכון בהשקעות החברה, ולעומת זאת, חזרה לצמיחה משמעותית ויציבה בפרמיות החברה עלולה להיות מלווה בגידול בהוצאות השיווק והעמלות ויתכן גם בהרעה חיתומית.

 

בתחום ביטוחי הבריאות, ההפסד של כלל ביטוח במכרז קופות חולים מכבי, צפוי להוביל לירידה חדה בהיקף הפרמיות בתחום, אם כי ההשפעה על רווחיות החברה היא מזערית. עם זאת אנו סבורים שפוטנציאל הצמיחה של תחום ביטוחי הפרט הוא משמעותי ושנמשיך לראות שיעורי צמיחה גבוהים יחסית בתחום זה.

 

השינויים התכופים בעקום הריבית חסרת הסיכון משפיעים במידה רבה על רווחיותה של כלל ביטוח בתחום ביטוח חיים, בו החברה היא השנייה בגודלה בענף ומחזיקה תיק משמעותי של ביטוח חיים ישן עם פוליסות מבטיחות תשואה. בהתאם, היא מושפעת יותר מחיזוק עתודות הביטוח בהשוואה למתחרותיה המקומיות, בין כתוצאה מירידה בעקום הריבית ובין כתוצאה מהתארכות תוחלת חיים, בהתאם להוראות הפיקוח מיולי השנה.

 

במקביל, הירידה בהיקף הנכסים המנוהלים בתחום קופות הגמל בשל תשואות נמוכות בהשוואה לענף בשנים 2015-2016 הביאה לירידת שווי הפעילות ולמחיקת מוניטין בסך של 235 מיליון ₪, מה שפגע אף יותר בתוצאות תחום החיסכון ארוך הטווח. 

 

בשנת 2018 עמד ההפסד לפני מס של כלל ביטוח מפעילות חיסכון ארוך טווח על 9 מיליון ₪, ובמחצית הראשונה של 2019 עמד ההפסד לפני מס מתחום זה על 145 מיליון ₪ על רקע חיזוק העתודות בשל הירידה בעקום הריבית וכתוצאה מהתארכות תוחלת החיים.

 

אנו מעריכים כי שנת 2019 תסתכם בהפסד בתחום החיסכון ארוך הטווח, בעיקר בעקבות חיזוק העתודות ובשל המשך הירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון והתנודתיות בשווקים ברבעון השלישי של השנה.

 

אנו סבורים כי כלל ביטוח תמשיך לפעול ליצירת צמיחת פרמיות יציבה ולריסון ההוצאות תפעוליות על מנת לשפר את הרווחיות ולייצב את התנודתיות. זאת תוך התמודדות עם סביבת הריבית הנמוכה והאתגרים הכרוכים בתחרות העזה. אנו רואים בחיוב את מאמצי הנהלת החברה לטפל בנושאים אלה, אולם לאור האמור, קיים סיכון ביצוע לא מבוטל להערכתנו.

 

אנחנו מעריכים את רמת המינוף ואת יחס כיסוי הריבית של כלל ביטוח כגורמים ניטרליים בהערכת פרופיל הסיכון הפיננסי של החברה. בהתאם אנחנו מעריכים כי הסיכון לתנודתיות ההון והרווחיות מגולם בדירוג החברה.

 

תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכתנו כי הרווחיות של כלל ביטוח עלולה להישחק אף יותר בשנתיים הקרובות, מרמה חלשה ממילא ביחס למתחרותיה המקומיות. אנו נבחן את השפעת הצעדים שתנקוט הנהלת החברה לשיקום הצמיחה של הפרמיות והנכסים המנוהלים ולריסון מבנה ההוצאות, תוך שמירה על רווחיות חיתומית וצמצום התנודתיות ברווחיות הנובעת מרגישותה לסביבת הריבית ולהתארכות תוחלת חיים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה