שלא”ג השלימה את הסדרת המימון לרכישת מניות TEXSUS

היקף העסקה עומד על 51 מיליון אירו, מתוכם תממן החברה 26 מיליון אירו בהלוואות בנקאיות לטווח ארוך; יתרת התמורה תמומן ממקורותיה הזמינים של החברה

חדשות ספונסר 09/09/2019 12:12

א+א-

חברת שלא"ג תעשיות מדווחת היום כי השלימה את הסדרת מבנה מימון העסקה לרכישת מניות של חברת  Texsus בידי חברת הבת שלאג איטליה.

 

החברה הנרכשת היא חברת ייצור הפועלת בשוק הבדים הלא ארוגים, בתחום פעילותה העיקרי של שלא"ג, דהיינו, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים בטכנולוגיית TAB (טכנולוגיה ספציפית בתחום ה-Bond Thermo בו פועלת החברה). פעילות החברה הנרכשת מתבצעת מאתר ייצור הממוקם בפיסטוריה, איטליה. למיטב ידיעת החברה, פעילות החברה הנרכשת מתרכזת בשוק ההיגיינה.

 

מתוך תמורת העסקה תממן החברה סכום של 26 מיליוני אירו בהלוואות בנקאיות לטווח ארוך. יתרת התמורה תמומן ממקורותיה הזמינים של החברה. מחיר הרכישה שנקבע בהסכם הרכישה הוא 51 מיליון אירו, כאשר מסכום זה יופחת סכום החוב הפיננסי נטו של החברה הנרכשת כפי שיהיה במועד ההשלמה.

 

ההלוואה הראשונה שלוקחת החברה עומדת על סך של 14 מיליון אירו לתקופה של 10 שנים. בגין הלוואה זו התחייבה החברה כי שיעור ההון העצמי מסך מאזן הסולו של שלא"ג לא יפחת מ-18%, וכי יחס כיסוי שירות החוב של שלא"ג סולו (היחס בין ה-EBITDA בתוספת הלוואות בעלים ובתוספת דיבדנד לבין חלויות שוטפות של חוב לזמן ארוך בתוספת הוצאות מימון בגין החוב הפיננסי אך לא כולל שערוך מט"ח של החוב פיננסי והנכסים הפיננסיים) לא יפחת מ-1.2.

 

ההלוואה השנייה היא הלוואה של 12 מיליון אירו לתקופה של 9 שנים (שנה גרייס ועוד 8 שנים). בגין ההלוואה התחייבה החברה ליחסים כיסוי חוב שלא יעלה על 4.5, שיעור הון עצמי של החברה מסך המאזן המאוחד לא יפחת מ-30%.

 

החברה תהיה רשאית לחלק דיבידנד מרווחיה, ובלבד שמיד לאחר ביצוע החלוקה, שיעור ההון העצמי של החברה מסך המאזן לא יפחת מ-35%.

 

שלא"ג מתכננת להמשיך ולהפעיל את Texsus באופן דומה לאופן בו פעלה עד היום, תוך כוונה למימוש מירבי של סינרגיה פוטנציאלית בפעילות שתי החברות. במסגרת השלמת הסכם הרכישה, ייחתמו הסכמי סודיות ואי תחרות עם כל אחד מהמוכרים, וכן ייחתם הסכם שכירות ארוך טווח בין Texsus לבין המוכר העיקרי, בנוגע לאתר המפעל בו פועלת Texsus. שלאג תמשיך להעסיק את מנהליה הבכירים של Texsus בהתאם לתנאי ההעסקה שסוכמו עמם

 

  1. מניות בכתבה
  2. שלאג

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה