חדשות שוק ההון

רופאים כירורגים מצרפת הובילו גיוס הון לבונוס ביוגרופ

הסכום שגויס עומד על 2 מיליון ש"ח במחיר 50 אגורות למניה; התמורה מיועדת למימון ניסויים באינדיקציות להשלמת חסר בעצם באמצעות שתל חי של עצם אנושית

חדשות ספונסר 01/09/2019 12:24

א+א-

דירקטוריון בונוס גרופ אישר ביום חמישי את התקשרותה בחמישה הסכמי השקעה להצעה פרטית עם חמישה משקיעים, בהובלת רופאים כירורגים מצרפת הנמנים על המשקיעים. המשקיעים אינם קשורים זה לזה ואינם עובדי חברה או בעלי ענין בבונוס גרופ.

 

על פי ההסכם, החברה תקצה כ-4 מיליון מניות וכן 2 מיליון כתבי אופציה בלתי סחירים תמורת תשלום מזומן של 2 מיליון ₪. מחיר מניה מוקצה עומדת על 50 אג’ למניה, מחיר המהווה אפסייד של 13% על מחיר המניה בסיום המסחר בבורסה ביום חמישי. התמורה עבור המניות המוקצות, נקבעה במו"מ, בין החברה לבין המשקיעים.

 

המניות המוקצות מהוות 0.48% מהון המניות של החברה. האופציות שיקבלו המשקיעים יהיו ניתנות למימוש למניה רגילה אחת, במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה, וסיומה ביום 17 בספטמבר 2020, בתמורה לתשלום של 65 אגורות. מחיר המימוש גבוה ב-20.7 אגורות המהוות 47% מעל מחיר הסגירה.

 

התמורה מיועדת, בין השאר, למימון ניסויים במגוון של אינדיקציות להשלמת חסר בעצם, באמצעות שתל חי של עצם אנושית, מתוצרת בונוס ביוגרופ. מהחברה נמסר כי השקעה של רופאים כירורגים מובילים במניות בחברה, עשויה להוות נדבך נוסף בבניית הכרה של הקהילה המדעית בטכנולוגיה הייחודית של בונוס ביוגרופ.

 

הקצאת המניות המוקצות, כתבי האופציה המוקצים וכתבי האופציה אשר יוקצו כחלק מהתגמול עבור שירותי תיווך, כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות ושל המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה הללו

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה