אייסקיור חתמה על עסקה להפצת מערכת ProSense ביפן וסינגפור

התמורה המינימלית לעסקה עומדת על 13.2 מיליון דולר; ההסכם יהיה בתוקף חמש שנים מקבלת אישור רגולטורי למכירת המוצרים ביפן

חדשות ספונסר 01/09/2019 10:01

א+א- 3

חברת המכשור הרפואי אייסקיור מודיעה כי התקשרה בהסכם הפצה בלעדי עם Terumo Corporation, לרישוי ורישום, לייבוא, שיווק, מכירה קידום והפצת מערכת ה- ProSenseTM והמוצרים הנלווים לו, לרבות מחטים מתכלות ביפן ובסינגפור, לצורך ביצוע פרוצדורות של הקפאת גידולים ממאירים בשד. בהסכם נקבע מנגנון לאפשרות הרחבה לאינדיקציות נוספות.

 

טרומו היא קבוצה גלובלית, המעסיקה כ- 25,000 עובדים ברחבי העולם. בסיסה החברה ביפן, והיא נסחרת בבורסה לניירות ערך בטוקיו בשווי שוק של כ- 23 מיליארד דולר. טרומו עוסקת במחקר ופיתוח, ייצור ומכירה של מכשור רפואי, לרבות ציוד זעיר פולשני, מערכות להובלת תרופות ועוד. מחזור המכירות השנתי של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2019, עמד על סך של כ- 5.6 מיליארד דולר.

 

התמורה המינימלית הכוללת אליה התחייבה טרומו במהלך כל תקופת ההסכם, בגין זכות ההפצה הבלעדית ושיתוף הידע על ידי החברה, הזמנת הרכש הראשונה ורכישת כמויות המינימום, מסתכמת לסך של כ-13.2 מיליוני דולר, וכפופה, בין היתר, לקבלת האישור הרגולטורי הנדרש לשיווק והפצה ביפן, וכן לאישור השיפוי הביטוחי ולעמידה של טרומו בהתחייבויותיה לרכישת כמויות המינימום.

 

מתוך סכום זה, טרומו התחייבה להעביר לחברה סך של 2.5 מיליון דולר כ- 30 יום לאחר החתימה על ההסכם. סכום נוסף של 1.5 מיליון דולר ישולם לחברה 30 יום לאחר אספקת הזמנת הרכש הראשונה, אשר להערכת החברה תתבצע עד לתום הרבעון הראשון של שנת 2020.

 

עד למועד קבלת האישור הרגולטורי, החברה תהא רשאית להמשיך למכור את מוצריה ביפן שלא דרך טרומו לרופאים לצורכי ניסוי ובדיקה בהליך ייבוא פרטי המאושר ביפן , כפי שנעשה כיום. ביחס לסינגפור, תקופת הבלעדיות תחל חצי שנה לאחר מועד החתימה על ההסכם ותסתיים במועד סיום תקופת הבלעדיות הראשונה ביפן.

 

על פי ההסכם, טרומו תהיה אחראית ותישא בעלויות לביצוע הפעולות הנדרשות, לרבות מחקרים קליניים, ככל שידרשו, לצורך קבלת האישורים הרגולטוריים. נכון למועד זה אין ביכולת החברה להעריך את אשר יידרש לצורך קבלת האישורים הרגולטוריים, אולם עם קבלתם יהיו האישורים בבעלות טורמו.

 

אייסקיור תהיה אחראית ותישא בעלויות לקבלת כלל האישורים הנדרשים כאמור בסינגפור, בין באמצעות העברת האישור הקיים של החברה בסינגפור ואשר משוייך למפיץ הנוכחי של החברה בסינגפור, או באמצעות הגשת בקשה חדשה. להערכת החברה משך הזמן ועלויות קבלת האישורים בסינגפור כאמור לעיל, אינן מהותיות. האישורים הרגולטוריים ביפן יהיו בבעלות טרומו. האישורים הרגולטוריים בסינגפור יהיו בבעלות החברה.

 

ההסכם יכנס לתוקף במועד החתימה ויסתיים בתום חמש שנים שלאחר קבלת האישור הרגולטורי. להערכת החברה, פרק הזמן לקבלת האישור הרגולטורי יעמוד על שנתיים עד ארבע שנים. תקופת ההסכם תוארך אוטומטית לתקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, אלא אם כן הודיע אחד הצדדים על רצונו לסיים את ההסכם לפחות שנה אחת לפני סוף תקופת ההסכם.

 

כמו כן, ההסכם ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים בתנאים הקבועים בהסכם, לרבות אפשרות ביטול על ידי החברה במקרה בו טרומו לא תרכוש לפחות 60% מכמויות המינימום לרכישת המוצרים שהוגדרו בהסכם וכן, במקרה בו טרומו לא תצליח להשיג את האישורים הרגולטוריים במועדים שנקבעו וזאת מבלי שהחברה תצטרך להחזיר לטרומו את התשלומים ששולמו לה בגין זכות ההפצה.

 

כמו כן, בכפוף לתשלום פיצוי מוסכם לטרומו, החברה תהייה רשאית לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של 36 חודשים. במקרים מסויימים בביטול ההסכם או, בסיומו, החברה תוכל לרכוש מטרומו את האישורים הרגולטוריים ביפן, במחיר כפי שיוסכם על ידי הצדדים.

 

 

3 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  צאיך הסכם כזה עם בתי חולים בארץ

  הרפואה בישראל בין הגבוהות והמתקדמות בעולם במעויד בתחןם האונקולוגי וקצת תמוה שלא ממהרים להכניס עוד שיטות חדשניות
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  EXCLOSIVE 01/09/2019 11:06

 2. 2
  מעל 800.000 אלף מחזור|4|

  בשעת מסחר|4|
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  pbjxkv 01/09/2019 10:53

 3. 3
  אייסיקיור טכני להיום ,אם תצליח

  לחזור לגבוה היומי ב 64.9 ולפרוץ יהיה מעניין שם ויעד הבא אזור 71-2 ולאחר מכן 77-8
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  יונת דאר 01/09/2019 10:28